Hykleriet omkring klima

Den tyske energieksperten Fritz Vahrenholt erklærer at Paris-avtalen er død.  For det første fordi dogmet (påstand som kreves antatt som uomstøtelig sann (uten særlig bevis)) om CO2 som klimadriver er avslørt. For det andre fordi den ikke leverer hva den lover. Ifølge foreliggende planer kommer kullkraft til å øke med 43 prosent de kommende år.  Kina har 280 000 MW på tegnebrettet, India 174 000. 1600 nye kullkraftverk planlegges i verden, fordelt på 62 land. Også svært mange av de utenfor Kina vil bli bygget av kinesiske eksperter og med lån fra Kina. 15 300 MW i Pakistan, 16 000 i Bangladesh og 5100 MW i Myanmar. Totalt vil global kullkraftkapasitet øke med 43 prosent. Hele den tyske kulldriftproduksjonen  har en kapasitet på 22 700 MW.   Angela Merkel og hennes grønne disipler tror verden vil bli reddet av at Tyskland legger ned 1/20 av hva Kina og India akter å legge til. Det eneste som skjer, er at Tyskland tar knekken på seg selv som industrinasjon. Energi, produksjon, rikdom og makt flyttes til andre deler av kloden.  Allerde i dag har overgangen til vindmøller og solenergi skapt ustabile leveranser av energi i det landet som tidligere var ansett å ha verdens beste el-forsyning.

– Trump var smart nok til å forlate Paris-absurditetene i tide, sier Vahrenholt. Å lytte til kritikere av alternativ energi, som er i ferd med å bli den største trussel mot naturen siden 2. verdenskrig, kommer tydeligvis ikke på tale.   Det er noe «religiøst» over klimapolitikken.  Dette vil få enorme konsekvenser for Vest-Europa.  Dagens politikere vil ikke snu, og «kjører toget rett i fjellveggen».  Vahrenholt får støtte fra BPs «Energy Outlook». Reuters skriver at for første gang siden 2013 økte kullforbruket igjen i fjor, i hovedsak på grunn av nye kullkraftverk i Kina og India.  Hykleriet til de såkalt grønne bekreftes også: To år etter at et par hundre nasjoner utarbeidet en ny FN-avtale for å beskytte klimaet, satte utslippene av CO2,  som får skylda for global oppvarming,  ny rekord. I USA, som har trukket seg fra Paris-avtalen, sank utslippene for tredje år på rad, skriver Bloomberg. CO2-utslippene økte med 13 prosent i Tyrkia, 4,4 i India og 1,6 prosent i Kina. De økte også i land som Brasil, Qatar, Canada og Russland. Dette er land som har ratifisert avtalen.  I EU, som har innført verdens største klimakvotemarked, var økningen på 1,5 prosent.  «Klima-krisen» fortsetter som  en myte uten reellt innhold lenger. Samfunnet har som regel enkelte slike myter som fortsetter sine kunstige liv, fordi de en gang ble akseptert som politisk korrekte.  Svært få utenom de mest ihuga fanatikerne tror at verdens energi-politikk -eller økonomisk politikk, som FN ønsker å endre- vil bli påvirket av disse skrekk-scenariene, som forlengst er utgått på dato. Bare det altfor store antall av klimaforskere har interesse av klima-saken idag. Det er her det bør kuttes, ikke i co2-utslippene.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler