Nærmer seg en halv million

Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort nye kvartalsvise innvandringstall. Den ikke-vestlige nettoinnvandringen fortsetter jevnt og trutt, noe man kan overbevise seg om ved å hente inn kvartalsvise tall over innvandring etter statsborgerskap i statistikkbankens tabell 11327. For landet som helhet resulterer dette i at den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen raskt nærmer seg en halv million. Om utelater Latin-Amerika, fremtrer dette bildet:  Det er nå 19,2 prosent av befolkningen i Oslo som har opphav fra Asia eller Afrika. Veksten i Oslo begynner såvidt å vise tegn til å flate ut, noe som betyr at den akselererer i resten av landet.

Er du blant dem som kanskje har tenkt at ditt fylke, din kommune eller ditt lokalsamfunn ikke vil gå samme demografiske vei som Oslo? Du må du tro om igjen, for dette er kun et tidsspørsmål. I Østfold var 7,8 prosent av befolkningen  innvandrere fra  Afrika eller Asia, ganske identisk med landsgjennomsnittet, som er på 8,1 prosent. Her er prosentandelen for noen andre fylker: 9,5 prosent av befolkningen i Akerhus, 9,0 prosent av befolkningen i Buskerud, 7,0 prosent i Vest-Agder og Rogaland, og slik kan vi fortsette. Dessuten er alle disse prosentandelene  markant høyere for den yngste halvparten av befolkningen.

Til sammen fikk 21.600 personer norsk statsborgerskap i 2017 – det er ny rekord med god margin og 7.900 flere enn året før. 80 prosent av dem som fikk norsk statsborgerskap, kom fra land utenfor Europa, ifølge SSB.  I 2016 ble 11.300 personer med bakgrunn utenfor Europa norske statsborgere, mens tilsvarende tall i 2017 var 18.200. Eritreiske statsborgere utgjorde med 3.000 tildelinger den største gruppen som fikk norsk statsborgerskap. Deretter fulgte somaliere med 1.700, thailendere med 1.650, filippinere med 1.400 og afghanere og irakere med omkring 1.200 statsborgerskap hver. – Økningen på vel 7.900 i 2017 er den største vi så langt har sett fra et år til det neste, sier rådgiver Ghazala Naz i SSB.

Som hovedregel må man ha hatt sju års lovlig opphold i Norge, før man kan søke norsk statsborgerskap. Vel tre firedeler av dem som fikk norsk statsborgerskap i 2017 hadde bodd i Norge i åtte år eller mindre. Vel halvparten, 56 prosent, av dem som fikk statsborgerskap i fjor var kvinner, men det skyldes at kvinneandelen er spesielt stor blant tidligere statsborgere fra Thailand og Ukraina, med henholdsvis 86 og 79 prosent kvinner. På den andre siden har borgere fra Sudan og Syria mannsandeler på 65 og 63 prosent. Nesten en av tre av dem som fikk norsk statsborgerskap i fjor var barn. Det går raskt mot en situasjon der etniske nordmenn kommer i mindretall i eget land.

Det bør stilles spørsmål om tildeling av verdens mest ettertraktede pass deles ut alt for lett i Norge. Dersom man ikke er gift med en etnisk norsk statsborger bør kravene for å oppnå statsborgerskap være langt høyere enn i dag. For det besynderlige er at  nordmenn gift med utenlandske og bosatt i andre land, må kjempe en lang og hard kamp for at barnet skal få norsk statsborgerskap. Samtidig deles statsborgerskapet villig ut til grupper av mennesker som utelukkende har kommet til Norge for å utnytte velferdssystemet. Dette er åpenbart, det er bare slik at våre politikere later som de ikke forstår det. Å få utdelt statsborgerskap må ikke likestilles med det å melde seg inn i et idrettslag, teaterforening eller en fagforening. Statsborgerskap må ikke deles ut som det er et verdipapir på billigsalg.

Demografien forandres med andre ord svært raskt. I Oslo er snart halvparten migranter  utenfra, hvor store andeler henter sine midler på NAV.  I noen bydeler er nordmenn allerede i mindretall. I kommunevalget i 2015 var 11 av 20 Aps bystyremedlemmer i Oslo innvandrere. Andelen økte kraftig gjennom ekstra personstemmer. Valgforsker Tor Bjørklund mener at innvandrere systematisk stemmer opp sine egne og tror 3 moskeer står bak. – I Wien fant man at muslimer fikk sine oppover på listene gjennom oppfordringer til felles opptreden i moskeene. Alt tyder på at det er tale om det samme i Norge, selv om vi ikke vet det sikkert, sa Bjørklund DN.   Med pakistanske Hadia Tajik som nestleder i partiet og syriske Mani Hussaini som formann i AUF står vi ovenfor en ny æra.  Det nye «arbeiderpartiet» vil kunne få en stor del av den muslimske velgerskare og det vil nok merkes når ny politikk skal utformes, om da ikke det dannes et eget muslimsk parti. Da er løpet kjørt for Støre & Co.

Nå skal muslimer selv overta funksjonene natteravnene har hatt i de mest utsatte områdene i Oslo etter at nattravnene har blitt steinet og en ble alvorlig skadet.  Det er en bekreftelse på at vi har fått vår første no-go sone bestyrt av muslimer. Mens borgervern er forbudt i Norge, blir det muslimske tiltaket hyllet i norske aviser. Det er den tidligere «Årets Oslo-borger» Mohsan Raja, som ble tildelt prisen av Aftenposten i 2015 for «sitt utrettelige arbeid for nyankomne flyktninger og immigranter på Tøyen», som starter opp en ny gruppe som skal patruljere i Groruddalen. Hva kan man annet kalle det enn et slags «sharia-politi»? Raja  er blant annet straffedømt for både narkotikakriminalitet og vold. Han publiserte også et innlegg på facebook som var fiendtlig mot homofile. Det kom i tillegg fram at han hadde opptrådt rimelig ufint mot flere kvinner han hadde samarbeidet med under immigrantkrisen i 2015, rett før han fikk prisen.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler