Ny alkohollov til behandling i Cortes

En rapport fra  «Komitéen for narkotikaproblemer» vil tjene som grunnlag for fremtidige forskrifter som også omfatter alkohol, og den er nå sendt videre til det spanske helsedepartementet. En kongresskomité har anbefalt nye tiltak for å bekjempe problemet med overdreven drikking på spanske gater – en praksis kjent som «botellón» ( «stor flaske»). Dokumentet foreslår at en fremtidig lov inkluderer et bøtesystem for ungdommene og deres familier. Ifølge dokumentet bør disse straffene «forsterke allerede eksisterende straffemekanismer og være rettet mot holdningsendring. «Hvis foreldrene er uaktsomme og det er «åpenbar risiko for mindreårige», bør de eksisterende lovene for beskyttelse av mindreårige bli anvendt.

Ifølge dokumentet kunne mindreårige og deres foreldre velge å delta i holdningsskapende aktiviteter i stedet for å betale bøter. Disse aktivitetene bør tydeliggjøre graden av alkolholmisbruk blant mindreårige og inkludere tiltak i tilfelle av tilbakefall.  Rapporten sier at regjeringen trenger å stramme inn kontrollen på lokaler som er lisensiert for å selge alkohol, begrense kjøpstider og øke sanksjoner mot de som bryter loven. Blant sine anbefalinger foreslår komiteen å stenge ned forretninger som blitt tatt for å gjentatte ganger selge alkohol til mindreårige og pålegge samfunnstjeneste og tøffere sanksjoner for å stoppe folk som drikker på gaten.

Rapporten foreslår også at alkoholavgifter brukes til å finansiere forebyggende tiltak mot mindreåriges drikking og dens helseeffekter. Ifølge lederen av komiteen, Carmen Quintanilla, støtter hele alkoholindustrien rapporten fordi den handler om «mindreåriges helse og krav fra foreldre og samfunnet.»  Rapporten, som ble godkjent av hver parlamentarisk gruppe med unntak av  det katalanske republikanske venstre (ERC) og det baskiske nasjonalistpartiet (PNV), foreslår også at helsepersonell plikter å registrere hendelser når en mindreårig blir behandlet for alkoholmisbruk. Å merknadsføre slike hendelser i mindreåriges medisinske historie, vil kunne bidra til å hjelpe til med tidligere innsats for å forhindre avhengighet og legge til rette for behandling ved narkotikamisbruk. Quintanilla kalte dokumentet en «stor historisk prestasjon» og sa at den vil bidra til å definere en fremtidig lov som vil sette en stopper for de 6000 tilfellene av mindreårige som ender opp i koma hvert år på grunn av overdrevent alkoholforbruk.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler