Hvorfor legemiddelindustrien er uglesett

Hvor mange mennesker mister livet hver uke som følge av bivirkninger ved medisinbruk i Spania? Dersom man henter data fra USA og konverterer dem til Spania,  dør rundt 500 mennesker hver uke av feil  diagnoser, medisiner eller bivirkninger på medisiner, USA har  250.000 dødsfall per år  på grunn av slike feil. I Europa snakker vi om 150.000 dødsfall hvert år. Legemidler  anslås dermed av flere å ha blitt den tredje vanligste dødsårsak i vår del av verden. I Spania blir det ikke offentliggjort tall, censuser eller offisielle studier av dødsfall knyttet til forbruket av medisiner. Ser vi nordover motsvarer dette cirka 3000 dødsfall årlig i Norge, hvorav halvparten er direkte forårsaket av medikamentene, men allene er høyst usikre. Den årlige Bivirkningsrapporten fra Legemiddelverket forteller at noen tusen nordmenn rammes av alvorlige bivirkninger, hvorav rundt fem prosent dør. Men du får ikke vite at mellom 90 og 99 prosent av bivirkningene aldri blir rapportert.

Dessverre går legemiddelindustriens lobbyvirksomhet ut på å tåkelegge  den fulle sannheten om bivirkningene av medisiner. Ofte får du høre at moderne legemiddelproduksjon er evidensbasert. Men du får ikke vite at halvparten av forskningen aldri blir publisert, eller at mange av de øvrige studiene viser seg å være manipulert. Leger, myndigheter og pasienter blir på den måten systematisk villedet. Du får ikke vite at bare 22 prosent av funnene i kliniske forsøk ble innrapportert innen den lovpålagte fristen på 12 måneder i henhold til en studie fra 2012. Heller ikke vite at legemiddelindustrien internasjonalt er blitt idømt bøter for lovbrudd til en samlet sum av 35,7 milliarder dollar de siste 25 årene. En stor del av de 373 dommene knytter seg til hemmeligholdelse av bivirkninger og markedsføring av midler til indikasjoner og grupper de aldri har vært godkjent for.  Det heter seg  at legemiddelverkene rundt i verden foretar streng kontroll før nye midler godkjennes. Det rimer dårlig med en undersøkelse som avslører  at nærmere 70 prosent av de vitenskapelig ansatte i det amerikanske legemiddelverket FDA, hvor de fleste nye medisiner i verden godkjennes først, ikke har tillit til at etaten fatter avgjørelser til beste for folkehelsen.

Vi har tidligere karakterisert medisineringen med statiner pga forhøyet kolesterol som en bløff.  Forsøk finansiert av industrien, det vil si flesteparten, har opptil 20 ganger større sannsynlighet for å presentere positive funn enn uavhengige forsøk. Det var konklusjonen da forskere i 2007 gjennomgikk alle de 192 forsøkene som var utført for å avklare effekten av å bruke statiner.  Selv i dag pøser man på med statiner fordi det skal beskytte mot hjerte- og karsykdommer. Men visste du at bare 18 av 1000 daglige brukere i henhold til en meta-analyse fra 2013 oppnår slik beskyttelse etter fem år, eller at nesten hver femte bruker i henhold til en studie fra samme år opplever muskelsmerter, kramper, mageproblemer, søvnforstyrrelser og nedsatt hukommelse?

Av de 50 største selskapene i verden, tilhører sju legemiddelindustrien. Dette er store penger og myndigheter og privatpersoner betaler. Industrien grunngir de høye prisene med at medisiner må være dyre fordi det koster flere hundre millioner  å frembringe et nytt legemiddel. Sannheten er at industrien bruker dobbelt så mye på markedsføring som på forskning, at nærmere halvparten av påstandene i markedsføringen ikke er kildebelagt og eller at universitetssentre i henhold til European Society of Cardiology kan utføre kliniske forsøk mellom 10 og 20 ganger rimeligere.

La oss ta de medikamenter de fleste kjøper på apoteket.  Legemiddelverket mener at paracetamol er den foretrukne og mest skånsomme formen for smertestillende.  Likevel er paracetamol  den medisinen som forårsaker flest leverskader i den vestlige verden.  Allerede i 2006 konkluderte en studie at gjennomsnittlig 26 000 amerikanere  ble   sykehusinnlagt og 458 døde årlig  etter bruk av paracetamol på 1990-tallet. I Norge er både forbruket og antallet årlige forgiftninger blitt mer enn doblet etter at virkestoffet fra 2003 ble tilgjengelig  i dagligvarehandelen. Hev smertegrensen før du putter dette i munnen. Jo mindre medisiner, dess bedre.

Av: Tom Bjørnø

Relaterte artikler