Golf, Gourmet og Kultur PÅ HULL 19

Det kommer til å skje noe i de neste 50 årene eller så. For det er ikke bare klimaendringer, men plass til oss alle; og for ikke å si nne steder til å dyrke mat for den enorme horde vi ser konturene av. Enten må vi begrense vår befolkningsvekst, eller så vil den ”naturlige verden” gjøre det for oss, slik denne delen av verden, altså naturen, er i ferd med å gjøre for oss allerede. For ikke å si med oss. Å gjøre oss resistente mot antibiotika er et godt eksempel. Akkurat som i golfverdene med alle de unødvendige baneutbyggingene som selv om de på kort sikt kan presse prisene ned, er med på å ødelegge naturene i mange av områdene. Ikke minst overforbruk av grunnvann i landbruksområder til bruk på golfbaner. Huff, nei. La oss snakke om noe annet. Enn så lenge…

For eksempel hva med spanske golfspillere?

Det er nok ikke uten grunn at dagens spanske spillere kalles for ”den spanske armada”. I motsetning til hva mange av oss har blitt fóret med, så var det ikke engelskmennene som knuste den spanske armada i 1588. De senket kun 6 av 130 skip. Det var dårlig vær som gjorde resten. Akkurat som med de 5 engelske armadaene som prøvde å angripe Spania i årene som fulgte. Men, ”den spanske armada” i golf er ikke noe vi innbiller oss. Den er meget reell, og ikke minst, imponerende. Der finnes knapt en turnering rundt omkring i verden hvor vi ikke finner spanske spillere på ”the Leader Board”. Og da snakker vi om begge kjønn. For ikke å si de yngre generasjoner.

Og det bringer oss over til noe av det vi opplever her i området, hvor det er klubber med mange utenlandske medlemmer; og hvor det ikke er spesielt mange som er opptatt av å gjøre noe for samfunnet de bor i. Fremtiden er liksom å få med ere utenlandske gamlinger hvor forholdet til golf er noe man regner  å holde på med til det hele tar slutt. I mange andre klubber i Communidad Valenciana, er de eldre engasjert i det vi kaller for ”pay back-time”. Altså, man er opptatt av å prøve å gi noe tilbake til det lokale miljøet i form av å introdusere og engasjere unge mennesker i golfspillet. Slik de selv har hatt nytte og glede av i mange år. For det er ingen tvil om at skal man sikre de lokale klubbenes fremtid, så må lokalbefolkningen oppfordres og engasjeres i denne ne sporten. Skulle like å høre noen av disse utlendingene hvis det i deres klubb i hjemlandet var 65% utlendinger, og man i klubbhuset, og på hull 19, eller på årsmøter, snakket urdu…?

”Costa Blanca: Healthiest Region In Europe”

Dette stod det å lese for noen år siden. Og det er Verdens Helseorganisasjon WHO som publiserte dette. Med over 300 dager per år med solskinn kan man her nyte et behagelig klima året rundt med en gjennomsnittstemperatur på 18 grader. Man omtaler dette for øvrig som et område med mikroklima ”klemt inne” mellom Middelhavet på den ene siden og våre velkjente fjellformasjoner på den andre. Her er det godt å ”golfe”. Året rundt. Altea Club de Golf ligger midt i dette området. Og vi som bor her kan veri sere at fjellene våre virker som buffersone for været som kommer fra innlandet. Man skal ikke bo langt unna før de kalde vindene sveiper ned fra innlandet. Det sies også at det forventes at livslengden vil øke med bakgrunn i klima og det velkjente kostholdet her ved Middelhavet. Det med kostholdet tillater vi oss dog å stille et spørsmål ved når vi tenker på all manipulering som nner sted. Men, den som lever får se… Og det har vi tenkt å gjøre her mellom Sierra Bernia og Middelhavet.

Floskler på banene?

Ja, til de grader. Og vi kan ikke dy oss for å kommentere noe av det man hører der ute. For eksempel: ”Er det du som ligger der borte”? Svaret må da selvfølgelig bli: ”Nei, det er ballen min. Jeg står her”. Eller hva med han som står bak et tre og skal slå ballen og sier: ”jeg tror jeg slår under treet”. Man kan selvfølgelig ikke slå en ball under et tre, men derimot er det fullt mulig å slå under grenene. Eller når man leter etter ballen og en roper: ”hva spiller du på?”. Svaret må selvfølgelig bli: ” en liten hvit ball”. Ja, for hva ellers har vi språk til, hvis vi ikke har felles tolkninger? Så hva da med denne på green: ”kan du ta ut agget”? Da vil selvfølgelig et naturlig spørsmål tilbake være: ”skal jeg la stangen stå igjen?”

Sherry Cup???

Må ile til og fortelle at dette ikke er tillatt lenger, men moro var det om kanskje ikke for alle. Hva vi snakker om? Jo, man hadde sosiale turneringer hvor man etter å ha hullet ut, kunne ta et lite glass sherry for å kunne trekke fra et slag. Altså ett slag å trekke fra for hvert glass. Man kunne dog ikke trekke fra ere enn ned til HiO (/ Hole in One); hvilket fikk meg til å minnes om hvordan jeg på et langt par 5 hull i en slik turnering, notert meg for HiO…

Verre var det nok for en engelsk gruppe som hadde enn tilsvarende ”Whiskey Cup”; og hvor noen av deltakerne ikke tok noen drammer under selve spillet, men tømte i seg det meste av asken etter avslutningen på hull18. Det var nok ikke helt på den måten slike turneringer var tenkt. Men, altså som sagt, slike former for spill er ikke tillatt lenger.

Litt om bilkjøring i dag også

Tenker ikke da på de som hadde deltatt i en ”Sherry Cup”, men forleden da vi skulle inn i en vei på vei hjem til den veien hvor vi bor, stod det en masse parkerte biler som gjorde at det bare var plass til én bil å passere, som det i slike tilfeller er helt normalt. Så midt på rekken møtte vi en SUV med en engelskmann bak rattet. Siden de parkerte bilene stod på hans side av veien, var det han som hadde ansvaret for å rygge. Da tok han kanskje ”en spansk en”, i det han ropte at ”denne veien er enveiskjørt”. Vi så på ham og sa: ”det er greit for oss det, for vi kjører bare én vei”. Hørte ikke hva han svarte, men mener å huske at vi har tilsvarende ord på norsk. Tror han skal være glad det ikke kom noen bak ham i det han brårygget…

Ensartet hcp i hele verden, aprilsnarr?

Nei da, dette er ikke aprilsnarr selv om datoen sammenfaller med denne utgavens utgivelsesdato. Og selv om vi prinsipielt er motstandere av handicapsystemer i golf, er det et faktum at man i 2020 vil innføre likt system i den ganske golfverden. Det vil si, det man har bestemt å gjøre, er å innføre tilsvarende det us-amerikanske systemet vi har skrevet om tidligere; nemlig at man regner den enkeltes hcp ut fra gjennomsnittscoren på de beste åtte rundene av de tjue (tyve) siste. Dog regner man ut fra de beste ti av de siste tjue i USA. Og for å få til dette hadde man en komité på tjue personer. Imponerende. Når vi som nevnt ikke har noe til overs for hcp-systemer i golf, så er det fordi det etter vår oppfatning strider mot selve ideen med spillet hvor det altså gjelder å gå en runde på så få slag som mulig. Å tenke på sin hcp-score under spillets gang, er med på at man får feil fokus på det hele. Med litt glimt i øyet, kan vi si at hcp-systemer i prinsipp er selve definisjonen på sosialisme; nemlig at jo mindre man har å fare med, jo mer (flere slag) får man tildelt…

Hilsen,
Kjell Wilhelm Ryberg

guillemno@gmail.com

Relaterte artikler