Bedre sent enn aldri!

 

Fra 1. februar ble det forbudt å amputere ører og haler, fjerne negler og tenner, skille stemmebåndene samt å gi dyr som premier eller belønninger i Spania, etter ikrafttredelsen av den europeiske konvensjon om beskyttelse av kjæledyr. Ratifikasjonen av denne konvensjonen ble forsøkt allerede i 2007, under José Luis Rodríguez Zapateros regjering. I slutten av mars gav Kongressen grønt lys til regler som forbyr amputering av hundens hale av rent estetiske årsaker eller for en påstått større effektivitet for å jakte. Dette kommer 30 år for sent, da Strasbourg godkjente avtalen allerede i 1987.

La Asociación Nacional de Defensa de los Animales (ANDA) har feiret at “etter ti års ventetid” har Spania endelig ratifisert avtalen som vil bety for første gang at “minimumskriterier” og “felles lov” gjelder over hele landet for å beskytte kjæledyr. På samme måte står det at de autonome regionene nå må oppdatere sin lovgivning for å sikre at den overholder loven og tilpasser den når det er nødvendig. “De regionale lovene er forskjellige og inkluderer ulike nivåer og garantier, så det er svært nødvendig å finne en formel som kan tillate etablering av felles kriterier,” sa talsmannen for ANDA, Alberto Díez. Med ratifikasjon av denne konvensjonen er Spania forpliktet til å fremme informasjonsprogrammer for å fremme besittelse, avl, opplæring, handel og forvaring av kjæledyr, bevissthet og kunnskap om denne avtalen. Særlig bør Spania ta hensyn til at opplæring gjøres med riktig kunnskap, blant annet at det blir forbudt å gi kjæledyr til barn under 16 år som gave eller premie uten foreldrenes uttrykkelige samtykke.

Relaterte artikler