JEEPI JEEP !

Jeepen’ har mange navn som for eks, “ General Purpose “ eller G.P. som blir på engelsk til “ Djiipii “ i utalen og som blir igjen til Jeep. Historien skal handle litt om “Krigsjeepen” fra 2 verdenskrig. Idag blir etterfølgerne av disse rehjultrekkerne kalt for SUV, (Sport utility vehicle). Krigsjeepen ble etterhvert et ikon og lever godt i folks bevisthet den dag i dag, det være seg som samlerobjekt eller at man ser dem i nesten alle krigs lmer der Jeepen frakter Generaler og Oberster i eng. Det ns klubber for disse entuiastene idag, og prisene på objektene når store høyder på et nt eksemplar. Også har den rukket å bli 76 år. Det hele startet i 1940 hvor American Army hadde et behov for et kjøretøy til transport og rekonosering som var kapabel til å gå over stokk og stein. Det var mange krav å ta hensyn til når det gjalt dette terrenggående kjøretøyet. Etter en lang liste til bilfabrikantene ble 3 fabrikker godkjent for å lage 3 modeller. De første var Bantam 40 BRC, Willys MA, og Ford GP. Alle tre lignet på hverandre så noen omjusteringer ble gjort, og i 1941 ble den kjent som Willys MB. Navnet hos Ford ble GPW, g sto for Government og P var bokstaven for 80 tommers hjulbase og W sto for Willys. Motoren var en resylindret bensinmotor med 55 HK. Lengden var 3, 36 m og toppfart

var oppgitt til 97 km/t. Willys og Ford produserte over 7000.000 eks av denne terrenggående bilen. Det Norske forsvaret kk overført 300 Jeeper i forbindelse med våpenhjelpprogrammet. Jeepen ble brukt i det Norske forsvaret under hele krigen. De bilene som var igjen etter krigens slutt ble brukt i Forsvaret helt frem til 1992. Etterhvert som tiden gikk etter freden utvidet markedet seg til sivile utgaver av biler med navnet Jeep. (WILLYS) Utgavene kom allerede i 1945, rmaet Willys – Overland ble i 1953 solgt til Henry J. Kaiser som vidreutviklet merket. Nye modeller dukket opp som paddehatter i tiden somkom.Idagvetviatdetståren Jeep av en eller annen modell på hvert gatehjørne. Dere har vel sett: Liberty, Grand Cherokee, Wrangler, Gladiator, Honco, Wagoneer, ja man får ikke stoppet. Man kan jo si at Jeepen er utvannet ! Jeep produseres idag i 9 land. Det var (litt) om Jeepen.

Ha en fin dag. Kjør pent !

 

TEKST: TERJE HAGEN

Relaterte artikler