Bønder over hele verden tynges av gjødselprisene

brown tractor on green grass field

De høye gjødselkostnadene tynger nå bøndene i utviklingsland, og mange er tvunget til å kutte ned på produksjonen. Dette kan signalisere at globale matvarepriser vil bli enda høyere i år etter å ha nådd tiårshøyder i 2021. Problemet ligger i globale energikostnader, som nå har jaget opp gjødselprisene. Dessuten har gjødselprodusenter som Kina, Tyrkia, Egypt og Russland også dempet eksporten og kuttet forsyningene ytterligere.

Enten det er Sør-Amerikas avokado-, mais- og kaffefarmer, eller Sørøst-Asias kokosnøtter og palmeoljer, tynger de høye gjødselprisene bønder over hele kloden, noe som gjør det mye dyrere, og tvinger mange bønder til å kutte ned i produksjonen. Rodrigo Fierro, en produsent av avokado, mandariner og appelsiner på sin 10 mål store gård i det sentrale Colombia, sa at gjødselprisene er doblet de siste månedene. Selv om bøndene i USA og  også føler seg i klem, med noen endrer planene, forventes virkningen å bli verre i utviklingsland der småbrukere har begrenset tilgang til banklån og ikke kan betale på  for dyr gjødsel.

I Afrika sør for Sahara kan etterspørselen etter gjødsel falle med 30 prosent i 2022 , ifølge den globale ideelle organisasjonen International Fertilizer Development Center. Dette fallet i etterspørselen kan oversettes til 30 millioner tonn mindre produsert mat, noe som tilsvarer matbehovet til 100 millioner mennesker. I Europa forbereder bøndene seg på å spre gjødsel på åkre etter vinteren, med priser som gir dem lite annet valg enn å bruke mindre for å overføre kostnadene nedover i næringskjeden. Josef Schmidhuber, visedirektøren for FNs mat- og landbruksorganisasjons handels- og markedsavdeling, sa imidlertid at lavere bruk av gjødsel uunngåelig vil tynge matproduksjon og kvalitet. Det kan påvirke mattilgjengeligheten, inntektene på landsbygda og levebrødet til de fattige.

Bønder som dyrker mais og hvete opplever sjelden gjødselkriser drevet av energikrise, eksportkanter og handelssanksjoner. I dag koster det mye mer å kjøpe kjemikalier som er nødvendige for vintervekster som er i ferd med å komme ut av dvale, og de ekstra kostnadene kan føre til mindre vårplantinger, noe som kan påvirke omtrent en tredjedel av deneuropeiske kornproduksjonen.   Spesielt Europa har blitt rammet av nedskjæringer i gjødselanlegg på grunn av de skyhøye kostnadene for naturgass som brukes til å drive dem. Næringsstoffprisene forblir rekordhøye selv om presset avtok i Nord-Amerika. Hvis avlingene fortsetter å lide, eller hvis avlingsprisene stiger, kan Europa fortsatt stå overfor et underskudd på rundt ni prosent av det årlige behovet for nitrogengjødsel i første halvår.

Flere og flere husholdninger trenger å kutte ned på mengden og kvaliteten på maten de spiser, ettersom høye gjødselpriser økte kostnadene for dagligvarer og matforsyninger. I 2020 manglet rundt 2,4 milliarder mennesker tilgang til tilstrekkelig mat, en økning på 320 millioner fra året før. Inflasjonen steg også i nesten 80 prosent av vekstmarkedsøkonomiene det siste året, med omtrent en tredjedel med tosifret matinflasjon.

Tony Will, administrerende direktør for den ledende nitrogengjødselprodusenten CF Industries Holdings Inc., som er basert i Deerfield, Illinois, sa at han forventet at lavere gjødslingsnivåer i år vil resultere i lavere jordbruksavlinger. Selskapet gjenåpnet bare ett av sine to britiske fabrikker som stengte i september på grunn av høye naturgasspriser og lav tilgjengelighet av lastebilsjåfører. Tidligere har norske Yara stengt ned seks amoniakkfabrikker pga høye naturgasspriser.   Med fortsatt høye naturgasspriser i Europa, mener industrieksperter at produksjonen sannsynligvis vil være mer begrenset der, spesielt med tanke på mangelen i deler av utviklingsland, som ble forsterket av handelsrestriksjoner i andre store gjødseleksportører.

Relaterte artikler