Vox sjokkerte i Andalucia

Spanske politikere er nærmest i sjokk etter at populistpartiet Vox gjorde et brakvalg i Andalucia. Lederen heter Santiago Abascal og partiet ble siftet i 2013. Dermed har også Spania fått et populistisk parti som motstanderne ynder å fremstille som høyreekstreme. Partiet selv avviser denne etiketten. Vox kan sammenliknes med regjeringspartiet Lega Nord i Italia. Med det programmet de har lagt fram i et land med enorm arbeidsledighet, må vi regne med å høre mer fra Vox. Derfor tar vi for oss partiet i denne artikkelen.

Populistpartiet Vox feiet inn i det andalusiske regionale parlamentet på en nasjonal plattform som ikke inneholder noen spesifikke planer for regionen i seg selv.   Partiet avviser nemlig Spanias meget desentraliserte system som gir delegert makt til regionene (kjent på spansk som Estado autonómico), selv om dette systemet er nedtegnet i den spanske grunnloven. Vox går også inn for å endre valgsystemet. Med et populistisk 100-punkts program som slo an blant velgerne i Andalucia, fikk de inn 12 delegater i regionsforsamlingen.   Følgende er hovedidéene som styrer 100-punkts-programmet hvis ledere nå skal ta sikte på lokale, regionale og eventuelt nasjonale valg i Spania neste år.

Maktens struktur

Vox avviser Spanias nåværende system med regional oppdeling og selvstyrte maktbaser i regionene. Partiet vil heller styrke sentralmakten i Madrid: “Transformere Estado autonómico til en stat med et enkelt sett med lover som vil fremme likestilling og solidaritet i stedet for privilegium og oppdeling. En enkelt regjering og et enkelt parlament for hele Spania. Som et foreløpig skritt  avvikling regional bestemmelse over utdanning, helse, sikkerhet og domstoler, og for å begrense den regionale lovgivningsmakt så mye som mulig.” Et annet av Voxs mål er å “oppheve kjønnslovenes bestemmelser og enhver annen lov som diskriminerer et av kjønnene, og erstatte den med en voldshandelslov som gir samme beskyttelse til eldre, menn, kvinner og barn som lider under misbruk. Eliminere subsidier til  radikale feministiske grupper, og effektivt straffe falske anklager. Beskytte mindreårige under skilsmissehandlinger. “Vox ønsker også å skape et familiedepartement og innføre” en organisk lov som beskytter den naturlige familien, som skal anerkjennes som en institusjon som kommer foran staten “.

Nei til innvandring: Vox ønsker å “kontrollere innvandringsflyten avhengig av behovene til vår nasjonale økonomi og av nyankomnes evne til å integrere seg i det spansk samfunnet og godta våre verdier. Det vil være landkvoter med gunstig behandling for nasjonaliteter som deler vårt språk og som har betydelige kulturelle og vennskapsbånd med Spania. “For ulovlige innvandrere ønsker Vox å deportere dem alle som en og å gå etter de  som hjelper dem å komme seg til Spania. Hvis en innvandrer fortsatt klarer å komme seg inn i landet ulovlig, vil han eller hun “være permanent uberettiget for lovlig status, og dermed uberettiget for enhver form for økonomisk støtte.” Antall oppholdsår vil ikke bli ansett som en akseptabel grunn for naturalisering.

Skatter og avgifter:  Eliminere sløsing med skattepenger. Vox ønsker å “kutte ned på unødvendige utgifter,” uten å gå nærmere inn på hvilke. Partiet foreslår en enkelt inntektsskattesats på 21%, med unntak for de første € 12.000 av inntekter pluss  3.000 euro i fradrag for hvert barn eller forsørget slektning i husstanden. “Dette vil i gjennomsnitt  bety 250 euro i måneden mer i utbetalt lønn og pensjoner, sier partiet. Vox ønsker lavere bedrifts- og eiendomsskatt, og vil fjerne alle skatter på strømregninger. Partiet foreslår også å fjerne eiendomsskatt, arveavgift og kapitalgevinst-skatt. Til slutt ønsker Vox lavere sosiale avgifter for selvstendig næringsdrivende.

Utdanning og helse:  Vox foreslår “ett enkelt system for offentlig helsevesen og utdanning for hele nasjonen for å sikre at alle spanjoler er frie og like i form av rett til offentlige tjenester.” Vox ønsker også å introdusere spanske språkkunnskaper ved slutten av hver obligatorisk skolesyklus, og å be om uttrykkelig foreldreautorisasjon før barn får opplæring i “etiske, sosiale, samfunnsmessige, moralske eller seksuelle verdier.”

Bekjempe korrupsjon

Vox ønsker å eliminere regjeringens immunitetsregler, å etablere tøffere straff for korrupsjonsrelaterte forbrytelser, og “en rettsmakt som er nasjonal i omfang, uavhengig og profesjonell.” Programmet legger til at Vox vil gjøre sløsing av offentlige penger gjort av tjenestemenn til et lovbrudd i straffeloven.

Islamsk fundamentalisme

Vox ønsker å “stenge fundament-alistiske moskeer” for å “gjenvinne kontrollen over våre grenser” og å “arrestere og deportere ekstremistiske imamer.” Partiet motsetter seg også tanken om at Tyrkia blir med i EU. Spania bør delta i “militære kampoppdrag mot den jihadistiske trusselen” og bygge “en uoverstigelig vegg i Ceuta og Melilla.” Vox ønsker også å gjenvinne Gibraltar og å “gjenopprette vår betydning  i Europa og verden – en betydning som vårt folk, vår økonomi og vår historie fortjener.»

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler