Vil ikke lenger stoppe festing i private hjem

Bildet av det nasjonale politiet som brøt seg inn i en leilighet i Madrid der en ulovlig fest fant sted etter å ha slått inn døren med en  rambukk, har ført til en enorm kontrovers. Det har igjen ført til at innenriksminister Marlaska stoppet nasjonalpolitiets kontroll med ulovlige fester, og har overlatt ansvaret til kommunene, som i mange tilfeller ikke har ressurser nok til å ta seg av det.

At oppførselen til de som deltar på festen fortjener kritikk er de fleste enige om. Både for ikke å overholde helseforskrifter og for å nekte å identifisere seg overfor politiet. Dette karakteriseres av domstolen som to ulovlige handlinger som anses som mindre alvorlige og følgelig klassifisert som mindre forbrytelser. Men det faktum at politiet slo inn  inngangsdøren til hjemmet med makt og gikk inn i det indre for å fortsette arrestasjonen av festdeltakerne uten rettslig kjennelse er et brudd på en grunnleggende rett forankret i den spanske grunnloven.  En annen sak ville det vært om det ble begått en alvorlig og åpenbar forbrytelse, som ville styrke nødvendigheten for agentene til å komme inn i hjemmet. Det var ikke tilfelle.

Misforholdet mellom alvorlighetsgraden av to mindre forbrytelser og politiets handling er tydelig. Hvis vi godtar at det å nekte å identifisere seg for politiet eller delta på en ulovlig fest er en mindre forbrytelse, og at dette er en tilstrekkelig grunn til at politiet kommer inn med makt i et hjem uten rettslig tillatelse, ville grunnlovens artikkel 18 som fastslår ukrenkeligheten av hjemmet være verdt null og ingenting. Det er brukt som argument at  de som uansvarlig arrangerte festen ikke var eierne, men leiesystemet gir leieren full rettighet og kontroll til det punktet at eieren av huset ikke kan komme inn i huset uten tillatelse fra leietakeren eller etter en eventuell rettskjennelse.

 Det som skjedde kan være en isolert hendelse, men spansk presse har avslørt at å trenge seg inn i hjem har blitt stadig mer utbredt for å avslutte ulovlige fester. Nå har innenriksdepartementet  trukket seg fra ansvaret etter kontroversen og besluttet å la kommunalpolitiet ta seg av ulovlige fester. Det synes som en klar ansvarfraskrivelse fra innenriksministerens side. For agentene til det nasjonale politiet brøt ingen instruksjoner ved å komme seg inn i boliger uten rettskjennelse og avslutte ulovlige fester. Tvert imot fulgte de et nylig internt handlingsnotat om å handle på den måten dersom politiet møter  ulydighet fra husleierne som nekter å identifisere seg. Alt dette, rettferdiggjort av pandemisituasjonen.  Nesten like raskt som denne ordren ble gitt, angret innenriksministeren seg da han så medieskandalen generert av inngangspartier til hjemmene politiet hadde vært og videoen som ble vist, der du kan se politiet slå inn en dør med voldsom kraft ved hjelp av en rambukk for å avslutte en ulovlig fest.  Faktisk indikerer den nye instruksjonen til agentene at Policia Nacional heretter ikke vil gripe inn for i kontrollen av flere ulovlige fester i leiligheter. Det vil de heretter bare gjøre i det offentlige rom.

Med til denne historien kommer en dom fra instruksjonsretten nummer 26 i Madrid , som frikjente eieren av et hus i Salamanca-distriktet i hovedstaden for en ulydighetsforbrytelse der han ble beskyldt for å arrangere en fest  ulovlig. Også der åpnet nasjonalpolitiet døren med makt uten rettskjennelse. Denne dommen  har også hatt sin innvirkning på avgjørelsen til innenriksdepartementet om å trekke seg.

Bakgrunnsfakta:  14. mars 2020 godkjente Ministerrådet  «Alarmstaten» . Dette tiltaket ga sentralmyndighetene ekstraordinære fullmakter til direkte å kontrollere de regionale og lokale forvaltninger og etablere noen konstitusjonelle rettighetsbegrensninger. Statsminister Pedro Sánchez utnevnte Grande-Marlaska som en av de fire «delegerte kompetente myndigheter» og ga ham kommandoen over alle statlige, regionale og lokale politimyndigheter samt makten til å stenge alle nødvendige veier og grenser.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler