Er WHO FNs svar på komiske Ali?

Det er «ekstremt usannsynlig» at coronaviruset lekker fra et laboratorium i Wuhan, Kina, og det er mer sannsynlig at det har hoppet til mennesker fra et dyr, sa etterforskere fra Verdens helseorganisasjon (WHO) tirsdag da de avsluttet sitt besøk til landets sentrale Hubei-provins.

 «Våre første funn antyder at introduksjonen gjennom en mellomliggende vertsart er den mest sannsynlige veien og en som vil kreve flere studier og mer spesifikk, målrettet forskning,» sa Peter Embarek, leder av W.H.O. sitt team. «Funnene antyder imidlertid at hypotesen om laboratoriehendelser er svært usannsynlig,» sa Embarek.  Han støttet Beijing og avviste påstander om overføring «i Wuhan eller andre steder» i Kina før desember 2019 – til tross for påstander om at viruset sirkulerte globalt måneder tidligere enn det.  Kinesiske myndigheter har holdt et tett tak på informasjon om mulige årsaker til pandemien som nå har syklet mer enn 105 millioner mennesker og drept mer enn 2,2 millioner over hele verden

Dette er dog en underlig seanse.  En av dem som var med i WHO-delegasjonen til Wuhan er britiske Peter Daszak. Daszak er personlig involvert i Institutt for Virologi i Wuhan, gjennom sitt selskap EcoHealth Alliance. Da Obama-administrasjoinen innførte moratorium på såkalt gain-of-function-forskning i 2014, var Anthony Fauci en av de sterkeste motstanderne. Gjennom Daszaks selskap outsourcet de arbeidet til instituttet i Wuhan.   Daszak har all interesse av å støtte påstanden om at mistanken mot Wuhan-instituttet er ren spekulasjon.  På twitter advarte han  mot å tro på amerikanske påstander om opphavet til pandemien.

Inspektørenes reise til Wuhan ble altså avsluttet uten at det funnet en klar årsak til koronautbruddet. Ekspertene måtte gå på en stram diplomatisk line hvor de på den ene siden ble presset av USA som krevde en solid gransking, samtidig som Kina advarte dem mot å la seg påvirke utenfra. Daszak sa ekspertene har jobbet hardt under den mest politisk ladede stemningen en kan tenke seg. WHO-inspektørene slo fast at det er «ekstremt usannsynlig» at virusets stammer fra et laboratorium i Wuhan.  Det finnes imidlertid tusenvis av vitenskapsmenn og kvinner som er klar over samarbeidet mellom Vesten og Wuhan-instituttet.  

I ettertid har det kommet frem at WHO ikke har gjort noen egne undersøkelser, men kun har fått overlevert materiale fra kinesiske myndigheter. – De faktiske undersøkelsene ble gjort av kinesiske myndigheter. Slik sett, mottok WHO-teamet grunnleggende sett rapporter fra kinesiske myndighetspersoner, sa WHO-rådgiver Jamie Metzl på Fox News til Laura Ingraham. – Undersøkelsene varte ikke lenge. Det var to uker med karantene og to uker med møter, sa Metzl.  Metzl tok avstand fra WHOs avgjørelse om å legge labhypotesen død. Heller ikke det amerikanske utenriksdeartementet vil frikjenne Wuhan Institute of Virology.

– USA vil ikke akseptere funnene fra etterforskningen til Verdens helseorganisasjon (WHO) angående opphavet til coronaviruset i Wuhan, sa talsmann Ned Price. – Vi vil ikke akseptere funnene uten å uavhengig verifisere dem ved hjelp av egen etterretning og konsultere med allierte, sa han til journalister. Price la til at en fullstendig oppsummering fra WHO og Kina, som beskriver hvordan pandemien startet og spredte seg, er viktig med tanke på den høye innsatsen og sykdommens ødeleggende globale påvirkning. – Det er klart at kineserne, i det minste hittil, ikke har fremlagt den nødvendige gjennomsiktigheten som vi og det internasjonale samfunnet trenger, slik at vi kan forhindre at slike pandemier noen gang skjer igjen, sa han.

President Joe Biden har en fin balansegang å gå med tanke på Kina og opphavet til coronaviruset. Selv om Biden-administrasjonen har reversert Trumps beslutning om å trekke seg fra WHO, vil den ikke avskrive Trumps påstand om at Kina utøvde unødig innflytelse over FN-byrået i etterkant av utbruddet. Talsmann Price presset også hardt tilbake på Beijings påstand om at sykdommen kan ha startet andre steder enn i Wuhan: – Vi snakker i dette tilfellet om opprinnelsen til coronaviruset. Jeg tror ikke det finnes en fornuftig person som vil hevde at coronaviruset har sitt opphav fra andre steder, sa Price.

Etter utbruddet i Wuhan hoppet flere kinesere som arbeidet ved Wuhan-laboratoriet av og ga britisk og amerikansk etterretning informasjon om hvordan koronaviruset slapp ut og forårsaket en pandemi. De hevdet at viruset slapp ut fra Institute of Virology i Wuhan. Kineserne ser ut til å ha slettet alle spor,  men avhoppere fortalte hva som skjedde. Én ting er at viruset lekket ut fra instiuttet i Wuhan. Noe annet er måten det ble håndtert på etter at alle var klar over at et nytt, smittsomt virus hadde dukket opp. Regimet la lokk på all informasjon og ofret i realiteten verdens helse. WHO støttet Beijing i dette, noe som gjør FN-organisasjonen medskyldig. Beijing kunne ha advart verden, men gjorde det motsatte: Regimet lot nyttårsfeiringen gå sin gang. Millioner av mennesker var ute og reisteblant annet med direktefly til Italia, som var det første landet i Europa som ble hardt rammet.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler