Hodesmerter kan være så mangt

Mange mennesker er plaget med hodepine eller migrene. Dessverre for mange er det vanskelig å få effektiv behandling for dette og eneste utvei er regelmessig bruk av farmasøytiske midler.

Mye tyder på at behandling ofte ikke er effektivt pga. at diagnosen ikke er korrekt. Mange har opplevd å få flere diagnoser, og mange har fått diagnosen migrene når det faktisk ikke er det. 

Hodesmerter kan ha sitt opphav fra en rekke faktorer og ofte er det ikke bare en ting som er årsaken.

Problemer i nakken

Cervicogen (nakkerelatert) hodepine ser ut til å være det som er den korrekte diagnosen for mange. Det som kan være forvirrende er at symptomene ved cervicogen hodepine ofte kan være veldig lik de man opplever med migrene, tensjons-hodepine og til og med cluster hodepine.

Cervicogen hodepine behandles veldig spesifikt og man ser ofte rask bedring dersom man går frem på riktig måte. Potensielt slipper man et liv avhengig av medikamenter.

Det er ikke alle hodepine/migrene-spesialister som har stor tro på den cervicogene forklaringen, så om dette ikke engang er tatt med i betraktningen kan man lett få feil diagnose.  Resultatet er at det er lite sannsynlig man får den riktige behandlingen.

Hvordan vet man hvilken type hodesmerte man har?

Det viser seg at en stor del av de som opplever hodesmerte også har plager i nakken, noe som indikerer at det er en forbindelse her. Har man mistanke om at det er nakkerelaterte smerter man har, ser man først på ‘oppførselen’ til smertene.

• Dersom man har smerte bare på ene siden (det kan flytte seg fra ene siden til den andre), eller det kan være på begge sider men betydelig sterkere på den ene.

• Hodepine som starter i nakken og/eller hodepine der man på samme tid erfarer ubehag eller stivhet i nakken.

• Dersom man erfarer stiv nakke, ubehag eller smerte som brer seg mot skulderbladet eller utover mot skulderen, er dette en sterk indikasjon på problemer i nakken.

• Et bånd av smerte over pannen eller øyenbrynene

• Smerte bak øyet eller i ansiktet

• Hodepine som stadig flytter på seg

• Hodepine som blir trigget av statiske posisjoner som for eksempel å henge med hode over en laptop/ipad, telefon eller en bok, eller se opp som for eksempel når man maler taket.

• Vedvarende hodepine (4 uker +) etter hode og/eller nakkeskade

• Hodepine som gradvis blir mer frekvent

•     Kan ofte forekomme sammen med kvalme og/eller svimmelhet

Kompleks årsakssammenheng

Noen hodesmerter kan komme som en kombinasjon av problemer i nakken, hormoner, mat-intoleranse eller ytre faktorer som lyd, lys etc. I tillegg kan det også faktisk være migrene.

Selv om det kan være flere årsaker som ligger til grunn, vet vi at dersom nakken ikke fungerer helt som den skal, kan dette føre til en økt sensitivitet i hjernestammen og/eller dura mater, som da blir en trigger for symptomene.

For å finne ut om nakken er involvert må man undersøkes av noen som har den relevante ekspertisen på dette. I tillegg er det også viktig å se på om det er andre deler av kroppen som kan medvirke eller være opphavet til problemene i nakken.

Er man plaget med hodesmerter er det lite fristende å utsette seg for noe som kan trigge symptomene, men en spesialisert terapeut kan bekrefte at nakken er årsaken eller i alle fall medvirkende til smertene dersom man kan midlertidig reprodusere de spesifikke hodesmertene for så å minske dem igjen. 

Kanskje det kan være verdt en undersøkelse…

Relaterte artikler