Trafikkbøter i Spania – ingen spøk

Male cop in uniform writes a fine to female driver

Trafikkbøter tar sikte på å sanksjonere brudd på trafikkreglene, for å unngå situasjoner som setter trafikksikkerheten i fare. Innenfor trafikklovbrudd er det en første klassifisering, som skiller mellom mindre alvorlige, alvorlige eller svært alvorlige overtredelser.

Mindre overtredelser innebærer økonomiske bøter på opptil 100 euro, alvorlige brudd med bøter på opptil 200 euro og svært alvorlige med bøter på opptil 500 euro eller mer. Men innenfor mindre, alvorlige eller svært alvorlige overtredelser er det forskjellige typer, samt unntak av bøter som overstiger 500 euro som sanksjonerer de alvorligste overtredelsene, og som vi vil ta opp i denne artikkelen.

Trafikkforseelser og bøter

I tabellen nedenfor har vi samlet alle trafikkovertredelser, sammen med deres tilsvarende økonomiske straff og tap av poeng.  I Spania er promillegrensen 0,5. Overskrides mengden alkohol som er tillatt i blodet kan du miste 6 poeng og få bot fra  500 til 1000 euro og til og med fengsel mellom 3 og 6 måneder, avhengig av alvorlighetsgraden.  Kjøring under påvirkning av narkotika blir straffet med  6 poeng minus og 1 000 euro i bot.   Nekter du å ta alkotest eller narkotikatest må du bøte med 6 minuspoeng 500 euro og fengsel mellom 6 måneder og 1 år og du mister “lappen”  mellom 1 og 4 år. Det er således en idiotisk ting å gjøre.

LovbruddPoengBot
Kjøre uvørent6€500
Kjøre med en radarhemmer i bilen                   6€6000
Jukse med pålagt hviletid yrkessjåfører                                 6€500
Manipulere fartsskriver eller hastighetsbegrenser                                    6€500
Kjøring uten riktig lisens for kjøretøyet           4€500
Kaste gjenstander som kan utgjøre en fare      4€200
Ikke respektere skilt og signaler4€200
Foreta farlig forbikjøring4€200
Utgjøre fare ved passering av syklister4€200
Kjøre mot påbudt kjøreretning3€200
Snu på motorveier4€200
Ikke respektere stoppsignal  fra politiet4€200
Ikke respektere sikkerhetsavstanden til bilen foran4€200
Bruk av mobil eller andre enheter under kjøring3€200
Ikke bruke bilbelte eller andre fastholdelsesanlegg3€200
Kjøring med suspendert sertifikat  4€200

I tillegg til alt det ovennevnte, er det også bøter for fartsovertredelser. Bøtebeløpet og mengden poeng som fjernes fra sertifikatet avhenger av hvor mye den tillatte fartsgrensen overskrides. I prinsippet kan man få bot ved bare å kjøre 1 km/t over fartsgrensen. Men det skjer ikke. Derimot får du bot på 100 euro ved fartsoverskridelser inntil 20 km/t over gjeldende fartsgrense dersom den er 30, 40 eller 50 km/t. Over dette tåler du opptil 30 km/t over gjeldende fartsgrense uten at du mister poeng, kun bot.  Dvs at du kan kjøre i opptil 150 km/t på motorvei med 120-grense uten å miste poeng. Men boten på 100 euro må du betale om du blir tatt.

Verre blir det om du kjører enda fortere. Da ryker også poengene, og bøtene øker suskessivt opptil 600 euro. Får du en trafikkbot, er du smart om du går på nettsiden til DGT: https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/alguna-multa/pago-de-multas/. Her betaler du med kort og oppnår rabatt om du er rask nok. 

Kjøring uten forsikring

Den eneste obligatoriske forsikringen som kan kreves fra et kjøretøy er nødvendig ansvarsforsikring. Å kjøre uten forsikring kan bli veldig dyrt.  Hvis en bil ikke er forsikret og politiet oppdager det, inkluderer prosedyren: Bøter på mellom 1 000 (moped) og 3 000 euro (tunge kjøretøyer).  Vanlige personbiler 1500 euro. Dette vil bli ilagt av Guardia Civil Trafico eller det lokale politiet, samt at de beslaglegger og forsegler bilen. Den kan ikke kjøres igjen før du viser at du har betalt den aktuelle boten og forsikret kjøretøyet.  Hvis kjøretøyet som ikke er forsikret, også blir innblandet i en ulykke, vil boten være som over, men utlegg av alle materielle og personlige skader som er forårsaket vil bli lagt til. Konsekvensene kan derfor bli katastrofale. svært alvorlige.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler