Kløften mellom fattig og rik øker

I 2017 var forskjellen i BNP per innbygger (ved kjøpekraftparitet) mellom Europas rikeste region, Vest-London, og Spanias fattigste, Extremadura, € 168.700. Det er 41% mer enn det var i 2007. Dataene som ble publisert tidlig denne måneden av EUs statistikkontor, Eurostat, er et eksempel på hvordan finanskrisen i 2008 konsoliderte regional ulikhet i EU, med rikdom i stadig større grad konsentrert i Europas største hovedsteder. Spania klarer seg ikke bra. Bare fem av regionene har BNP per innbygger over det europeiske gjennomsnittet.

Nå har spekteret til en ny lavkonjunktur materialisert seg før Europa har klart å helbrede arrene fra den siste krisen. I følge Eurostat sin siste årsrapport, som ble publisert på mandag, har EUs store hovedsteder og deres storbyområder samlet den største formuen de siste årene. I mellomtiden har flertallet av EUs regioner BNP per innbygger som tilsvarer eller er mindre enn EUs gjennomsnitt på € 30 900 euro. Det var tilfellet for 59% av regionene i 2007 og 62% i 2017.  Med andre ord, den økonomiske oppgangen har verken redusert gapet mellom EUs medlemsland eller ulikhetene som eksisterer i hver stat.

Spania er intet unntak. Det er en sterk forskjell i rikdom mellom landets hovedsteder og landlige og postindustrielle regioner. Sammen med Frankrike er det et av landene hvis regioner falt lengst bak resten av Europa mellom 2007 og 2017, ifølge European Parliamentary Research Services (EPRS), Europaparlamentets tenketank. I følge Eurostat var bare fem spanske regioner – Madrid, Baskerland, Navarra, Catalonia og Aragón – BNP per innbygger i 2017 over det europeiske gjennomsnittet. I den andre enden av spekteret, i Extremadura, eksklavbyene Melilla og Ceuta i Nord-Afrika, og Kanariøyene, var det bare mellom 64% og 75% av EUs gjennomsnitt.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler