Spansk økonomi minsker farten

Den spanske økonomien mister farten og mer intenst enn forventet, ifølge nye tall utgitt av statistikkbyrået INE. Selv om den økonomiske veksten fortsatt er der, avtar tempoet. Veksten i første og andre kvartal var begge rundt 0,5%, noe som gjør det vanskelig for økonomien å vokse med 2,2% i 2019, slik den spanske regjeringen hadde spådd.

Tallene viser også at den spanske økonomien bare vokste 2,4% i 2018, snarere enn de forventede 2,6%. De reviderte tallene er del av periodiske statistiske gjennomganger av INEs årlige nasjonalregnskap. Dette betyr at veksten i 2019 vil være under analytikernes prognoser. Veksten i første kvartal var 0,5%, to tideler under det tidligere anslaget, og 0,48% i andre kvartal.

“Med disse nye tallene, er den vekstprognosen som ble gjort tidligere av tenketanken Funcas utdatert. Det reelle tallet vil sannsynligvis ligge et sted mellom 2% og 2,1%, sier Funcas-analytiker María Jesús Fernández. “Gjennomgangen av tallene for første kvartal i 2019 vil bli bekreftet av INE 30. september.” Sommertallene viste en nedgang i sysselsettingen, med næring og eksport påvirket av global usikkerhet til tross for jevnt forbruk. De siste INE-dataene viser også at husholdningenes forbruk avtar. Mellom april og juni var kvartalsforbruket fast på 0,02%, mens investeringene trakk seg tilbake 0,15%.

Når det gjelder 2018 viser de reviderte tallene at husholdningenes forbruk økte med 1,8%, mens næringslivsinvesteringene vokste med 6,1% og offentlige utgifter økte med 2,1%. Statistikkbyrået har revidert tall for Spanias viktigste økonomiske aggregater helt tilbake til 1995, og frem til 2002 er de reviderte tallene for det meste høyere enn opprinnelig beregnet.

Etter det har de gjennomgåtte tallene for det meste blitt korrigert nedover. Gjennomsnittlig innvirkning på regnskapet var -0,4% for de 24 årene som ble gjennomgått, sier INE. Konklusjonen er at spanjoler produserer og tjener litt mindre enn tidligere rapportert. Akkurat nå er BNP 6 milliarder euro lavere enn forrige beregning, og står nå på 1.202 milliarder euro ved utgangen av 2018 sammenlignet med 1.208 milliarder euro som tidligere rapportert.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler