På farlig grunn

Gulating lagmannsrett har forkastet anken fra frisør Merete Hodne. Revygruppa Løgnaslaget straffes dermed ikke for av ordet nazifrisør. Ganske utrolig i disse krenkelsestider. I tillegg til å måtte finne seg i å bli kaltnazist, må hun i tillegg betale 367.571 kroner i sakskostnader.

Hun  tapte saken i Stavanger tingrett i fjor, da retten frifant Løgnaslaget for injurier etter å ha omtalt henne som «nazifrisør». Hun krevde inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som fremførte sangen «En hårsår frisør fra Bryne». Hun anket tingrettens avgjørelse til lagmannsretten, men vant altså ikke fram.

Forestillingen ble sett av 25.000 personer, og var inspirert av saken der Hodne ble dømt for å avvise Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab. Bayan følte seg krenket og i den saken ble Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven. Saken gikk helt til Høyesterett. Hodne forsøkte også å få retten til å forby revygruppas bruk av begrepet «nazifrisør», men uten å få medhold.

Hennes advokat, Per Danielsen, sier til NRK at det er naturlig å anke saken inn for Høyesterett. – Hvis dette blir en stående dom, så åpner vi en helt ny dør. Da er det greit å kalle folk for nazist i forskjellige sammenhenger. Det er en dør vi bestandig har holdt lukket, sier Danielsen. Så langt har man kommet i Norge at er det fullt lovlig å kalle hvem som helst for nazi, mens å bruke ordet «neger» om  afrikanere er rasisme. Vi mener domstolen nå har beveget seg ut på farlig grunn. Hva om en nordmann omtaler en muslim som «nazist» fordi han vil utrydde jødene. Er det noen som tror nordmannen blir frikjent i et slikt tilfelle?

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler