Mange briter forlater Spania

Av alle de utlendingene som bor i Spania, er det britiske samfunnet et av de mest lukkede. Briter har en tendens til å gjenskape det livet de hadde i Storbritannia før de pensjonerte seg,  komplett med samme tradisjoner, språk, restauranter og puber, og lite integrert til det spanske samfunnet. Akkurat som England, bare med mer solskinn. 

Nå forsvinner flere og flere briter. «Mange briter som bodde her, har reist,» sier Kevin Reardon, president for den britiske legionen i Orihuela Costa,  sør for Alicante.   Ifølge tall fra Spanias statistikkbyrå  (INE), har befolkningen i Orihuela og det omkringliggende storbyområdet falt med 12,5% de siste fem årene.   Av de 101 nasjonaliteter som bor i området, er de fleste britiske.  

Mens finanskrisen i Spania har spilt en rolle, er det virkelige problemet nå Brexit, som refererer til Storbritannias planlagte utmelding fra EU. Virkningen Brexit vil ha for britene i Spania er uklar. Ingen vet hva som vil skje og dette har presset et stort antall britiske innbyggere til å reise tilbake til Storbritannia. Noen opprettholder boligene som en feriebase,  mens et stort antall andre solgte sine eiendommer like etter sammenbruddet av byggeboomen til priser som ligger langt under deres verdi.  

Som svar på de fallende tallene i folkeregisteret  lanserte rådhuset i Orihuela en kampanje i juni i fjor for å oppmuntre utenlandske innbyggere til å registrere seg på «padrón». Ifølge de lokale myndighetene har 855 utlendinger  meldt seg inn. Under kampanjens lansering, forklarte Noelia Grao, regionminister for statistikk i Orihuela, at initiativet er rettet mot å «opprettholde og bygge befolkningstallene i Orihuela» for å forbedre kvaliteten på offentlige tjenester. Kampanjen fokuserte på å gi ut brosjyrer på spansk, fransk, tysk og engelsk om hvordan man registrerer seg og gjøre prosessen enklere for utlendinger.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler