Callosa-aksjonen er i full gang

”Callosa-aksjonen” har vært aktiv i 14 år for å hjelpe de trengende i Callosa d´En Sarrià. Vi startet hjelpeprosjektet på grunn av en artikkel som min mann Kåre Hermanrud, journalist i Aktuelt Spania, skrev om Callosa d´En Sarrià. Siden da har dette frivillige prosjektet blitt større takket være donasjoner fra norske institusjoner og enkeltpersoner.

Hovedstøttespilleren som fastgiver er den Norske Sjømannskirken i Albir/Villajoyosa, men også Den Norske Turistkirken i Benidorm, Den Norske Klubben Costa Blanca, Aktuelt Spania/Café d´Teatre Pavarotti, Den Norske Skolen, Den Norske Frivilligsentralen og flere har støttet og støtter hjelpeprosjektet.

Denne gangen handlet vi nødvendige matvarer for 500 euro.  Pengebeløpet kommer fra lotteriet i forbindelse med det populære julemarkedet som Marianne Hoelstad, redaktøren av Aktuelt Spania, pleier å organisere hvert år på Café d´Teatre Pavarotti. Forretningsfolk fra området og utstillerne bidro med interessante gevinster – alt i alt en stor suksess!

Og ennå en gang hadde Marianne Hoelstad bestemt seg for å donere pengene til de trengende i Callosa gjennom ”Callosa-aksjonen”. Hun og hennes mann Tom Bjørnø ble med til innkjøp av matvarer og levering til Caritas i Callosa d´En Sarrià hvor matvarene ble mottatt av presten Ricardo García. Presten takket så mye for matdonasjonen.

”Hvorfor Callosa d´En Sarrià?” kan leseren muligens spørre. I hver landsby her i området finnes det borgere som har mistet jobben på grunn av krisen og lever i fattigdom og under dårlig boligforhold. Så også i Callosa. Men Callosa d´En Sarrià er en helt spesieltl ”pueblo” med helt spesielle behov. Callosas viktigste inntektskilde er ”nispero” frukten, et faktum som har tiltrukket mange jobbsøkere fra Sør-Amerika, Nord- Afrika og i de siste årene også fra Øst-Europa.

Mange innvandrerfamilier har bosatt seg i Callosa d´En Sarrià, ofte helt uten eksistensgrunnlag. Noen er heldige og får strøjobber hos bøndene, noen timer med arbeid i et vaskeri, som hushjelp eller å hjelpe eldre, men det lille de tjener er ikke nok til å leve av. Det bor også familier i Callosa d´En Sarrià, ofte romfolk, som mangler det meste for å overleve.

En viktig gruppe er sesongarbeiderne som kommer for å jobbe med ”nispero”-frukten. ”Du vet aldri på forhånd hvor mange som kommer”, sier presten Ricardo García. De kommer hit i begynnelsen av februar, ofte med hele familien og uten å ha med seg noe som helst, og reiser igjen i slutten av mai når innhøstningen av ”nispero”-frukten er over. 

Denne situasjonen er en stor utfordring for Caritas i Callosa som hjelper blant annet med klær, ulltepper og matvarer som deles ut avhengig av familiens behov. (Hver trengende familie får et registrert kort fra rådhuset med alle opplysninger om familien som må vises hos Caritas). 

Som presten Ricardo García forteller i samtalen med Marianne Hoelstad og Tom Bjørnø, hadde situasjonen forbedret seg i de siste to årene, men siden november 2018 har antall personer som søker hjelp, økt igjen. For tiden er det rundt 85 trengende familier med 2 to 10 personer i hver familie. Pluss sesongarbeiderne! Caritas i Callosa d´En Sarrià får ikke lenger matvarer fra Matbanken i Alicante, og er ved siden av kollekten som blir samlet inn i kirken i Callosa, avhengig av støtten fra supermarkeder i omegnen og av ”Callosa-aksjonen”. 

”Callosa-aksjonen” samler inn klær, tepper og tørrmat, og kjøper matvarer fra pengedonasjoner. Alt blir levert til Caritas i Callosa. Det er viktig å vite at pengene går hundre prosent til de trengende i form av matvarer, kvitteringen av matvarene underskrives av Caritas og gis til giveren som bevis. 

Som presten Ricardo García sier: Det trengs tepper, (arbeids-)klær, tørrmat, melk og hermetikkbokser. 

Ønsker du å bidra med noe, kan du levere det til Den Norske Sjømannskirken i Albir. Donasjonene blir hentet hver uke av ”Callosa-aksjonen”. 

Til slutt, en god melding fra Marianne Hoelstad, redaktøren av Aktuelt Spania. I pausen i teaterforestillingene ”Ute av drift ” på Café d´Teatre Pavarotti, (premiere 8. mars, forestillinger hver fredag og lørdag de fire påfølgende helgene), blir det et lotteri til fordel for de trengende i Callosa d´En Sarrià. Trekningen foregår etter forestillingen. Du kan forvente interessante gevinster fra forretningsfolk i området!

”Callosa-aksjonen” takker for alt støtte.

AV: KARIN EICKEL HERMANRUD

Relaterte artikler