Golf, gourmet og kultur

Trekker vi ukens bevingede ord inn i golfverdenen så indikerer dette, som vi har vært inne på utallige ganger tidligere at det er ikke sikkert det lønner seg å slå så langt man kan med hver kølle. Kanskje det å spille for å oppnå en bogey, kan være mye smartere på enkelte hull, fremfor å måtte tre-putte. Med andre ord, planlegg hvor du ønsker at ballen skal lande fremfor å dra til. Det at noen sier at det gjelder å dra til så mye man kan i tilfelle man treffer ballen, er dog ment som en spøk selv om det ikke virker sånn når man står der og skal dra til. Godt nytt golf-år!

HURRA!!!

Det er ikke det nye året eller de nye reglene vi skal innom, men at stadig flere gir uttrykk for at ”kommersen” har styrt golfsporten i feil retning.  Det blir liksom litt som da bakeren kom det geniale utsagnet om at ”det er mengden som gjør det, da han tapte 50 øre per bolle (sic-.)”.  

Det er greit, eller bra at golf har en meget god helseeffekt, men det må ikke føre til at målet ser ut til å være at man bare skal slå ballen bortover.  Helseeffekten kan i tillegg diskuteres etter hvert som stadig flere og flere kjører buggy på banene, som ikke minst skyldes at banene tjener store penger på det. I USA er det stort sett påbudt å kjøre, så det er vel bare et tidsspørsmål før vi får noe tilsvarende hos oss også.  I sammenhengen fant vi, som så ofte, god informasjon om golf på golfsiden.no.  Det være seg historisk eller nåtid. Og det var en artikkel skrevet av Svein Drange Olsnes vi trykket til vårt bryst.  I denne stod et blant annet:

I 1850 sa greenkeeperen i St. Andrews, Allan Robertson følgende til Old Tom Morris:

– Guttieballen skulle vært bannlyst, den kommer til å ødelegge golfspillet fordi den går så langt. 

A.W. Tillinghast som prosjekterte mange baner på 1920-tallet hvorav fire av dem ennå er blant de banene som det spilles U.S Open på, sa i 1924:  – Et golfhulls kvalitet er ikke basert på lengde, men heller hvor interessant det er å spille.  Det er ikke hvor langt, men heller hvor godt!

I dag slår proffene over 300 meter, faktisk 100 meter lenger enn de gjorde i 1920.  Er dette et problem, eller er det bare utviklingen, noe man må akseptere?

Teknologien ødelegger arkitekturen og golfspillet

Og videre stod det at teknologien drepte tennisinteressen. Vil golfen bli det neste offeret?  Tennis er langt fra så populært nå som det var tidligere.  Grunnen er at tennisturneringer er blitt kjedeligere å se på. Forandringene man gjorde i konstruksjonen av tennisracketene gjorde at tennis ble et kraftspill. De tekniske spillerne ble servet i senk av de store og kraftige, og shotmaking ble erstattet med harde ensformige grunnlinjeslag med overskru. Da folk sluttet å se på profesjonell tennis, sank også interessen for å spille selv. Tennis har aldri tatt seg opp igjen.  Det interessante er at tilslutningen til golf og interessen for å følge turneringer på TV stoppet å øke med det samme styrke ble viktigere enn teknikk i profesjonell golf.  Har vi lært noe fra tennis?  Neppe.

Teknologien påvirker måten vi spiller på, men problemet er større enn som så. Selv om det faktisk betyr noe at vi ikke lenger kan kjenne oss igjen i måten proffene spiller golf på, betyr det mer at teknologien øker kostnadene og gjør at folk ikke lenger har råd til å spille. Vi skal love dere at mer om dette kommer i neste nummer.

Blir det hjelmpåbud, eller ”Forward tee” 

Hjelmpåbud som det nå snakkes om, er nok et eksempel på hvordan ubetenksomhet ødelegger golfsporten.  Nå har banene blitt så lange og ditto kostbare å bygge at de må legge fairwayene så nær hverandre at det blir farlig å spille.  Og da ser selvfølgelig noen en mulighet for å selge mer utstyr.  Denne gang i form av hjelmer.  Og evneveike klubbledere følger selvfølgelig etter, fremfor å gjøre noe med det som er selve årsaken; nemlig, for lange og trange baner.                                                                                                                    

De av oss som føler ansvar for sporten, håper selvfølgelig på at det vi ser konturene av, som kalles ”Forward tees”, skal lykkes til tross for andre interessers forsøk på noe annet. ”Kort fortalt, så defineres ”forward tees” at de som har høy handicap bør spille fra tee-steder som ligger lenger fram.  De bør spille kortere baner med andre ord. Slik har jeg forstått ”tee forward”, fikk vi forklart fra golfsiden.no. ”Da får man mye mer glede av sin golf”.  Så når dere hører noen fortelle om at dere kan spille fra hvilken ”farge” dere vil, så er det en måte å introdusere ”forward tees” på.  Så det vi i dag opplever av forskjellige farger på utslagsstedene, vil antagelig forsvinne i sin nåværende form. Noen steder har det allerede skjedd. Det vil forhåpentligvis gjøre at vi vil slippe hjelmpåbud.

Kultur og golf

Gikk inn på nettet forleden for se etter noe om kultur og golf.  Hva som kom opp? Flere sider om Golf fra Volkswagen. Da begynner kanskje ordet kultur å bli noe utvannet. Så da får vi heller tenke litt selv. Noe av vår definisjon, eller kanskje mer en forklaring på kulturen innen golf, eller hva den burde være, kan sies som at golf er en gående, eller sport hvor man spaserer; og en del av helsebringende livsstil i hyggelige omgivelser.  Golf er videre sosialt og en fin måte å omgås sine venner på.  Jeg trives godt i mitt eget selskap. Spesielt når jeg er sammen med andre, var det en som ga uttrykk for forleden; og poenget var selvfølgelig at ute på banen sier man minst mulig, for heller å ta det igjen på hull 19. Det å skulle måtte slå til hardt og langt burde glemmes slik at fokus heller blir mer på presisjon og kortere spilletid.  Golf burde spilles på tradisjonelt vis, noe ”forward tees” vil kunne hjelpe oss å finne tilbake til. I hvert fall tilnærmet.  Så de som hevder at golfen sitter mellom ørene, hvordan nå dét kan være mulig, har kanskje et poeng. Og helt til slutt, utviklingen av golfsporten burde selvfølgelig styres av klubbene og dere medlemmer, og ikke utenforliggende interesser.

Med Hilsen,

Kjell Wilhelm Ryberg

guillemno@gmail.com

 “Dum Vivimos Vivamos“ (Mens vi lever, la oss leve.)

Relaterte artikler