En tilfeldig forglemmelse?

Læreplanen til barne- og ungdomsskolen skal få en revisjon. I skissene til læreplanen er verken Holocaust eller andre verdenskrig nevnt. Dette er utrolig. Og ikke minst en skam når vi vet at jødehatet i Europa og Norge er økende, godt illustrert ved Israelboikotten til LO. Den altomfattende verdenskrigen og Holocaust har en en helt naturlig plass i læreplanen.

Det første vi tenkte var at dette måtte være en feil eller megatabbe. Men etter et intervju som TV2 hadde med Ervin Kohn er vi ikke så sikre på det lenger.  Han hevdet at lærere på selvstendig grunnlag kvier seg for å ta opp Holocaust på eget initiativ av frykt for reaksjoner fra muslimske elever. Massedrap på jøder under andre verdenskrig er et historisk faktum som ikke kan benektes. Det må fortsatt tas opp i skolen, og historikerne må fritt kunne diskutere  det som skjedde. Det virker i det hele tatt som historiefaget stadig skal nedvurderes. Det er jo av historien vi skal lære å unngå de samme tabbene.

I Norge finnes et parti, Alliansen, ledet av Hans Lysglimt Johansen. Han står fram som en holocaustfornekter. Han kaller, som presteskapet i Iran, Holocaust for en myte og viser sympati med den nazistiske “Nordisk Motstandsbevegelse”. Nettstedet “Resett” sitt kommentarfelt ble oversvømmet  av sympati for Lysglimt etter at nettstedet skrev en negativ artikkel om ham. Norges mest profilerte nazist, Tore Tvedt, boltrer seg  også i nevnte kommentarfelt. Det hele blir en avveining i forhold til ytringsfriheten.

For etterslekten er det helt tydelig at Holocaust må tilbake i læreplanen. Dette synlige jødehatet og  grumset i kommentarfeltene ble symbolisert gjennom LO-leder Gabrielsen, som foran 1200 fagforeningsledere fra hele verden ba om støtte til kravet om internasjonal boikott av staten Israel. Pinlig nok for LO var responsen heller lunken. Fagorganisasjoner i andre land er mer opptatt av arbeidernes rettigheter enn å drive utenrikspolitikk.

Hva er det egentlig med Norge og jødene? Det ensidige, negative fokuset på Israel, det eneste demokratiet i MØ, som «overgriper», uten tanke på de omkringliggende araberstatenes fiendtlige holdninger, slik det har vært siden 1948, og Israels kamp for egen overlevelse, er hva som i all hovedsak målbæres i norske media med NRK i førersetet.  Når så Holocaust og andre verdenskrig skal   bort i de nye lærerplanene for norsk grunnskole og videregående opplæring, opptrer vi offentlig som en nasjon stadig mer antijødiske og historieløse. Og jødehetserne i kommentarfeltene ser selvsagt på utviklingen som en seier. Vi ser på det som enda et knefall for ideologier vi ikke kan fordra.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler