Dyrenes dag

Dyrenes dag har eksistert siden 1931. Det var noen økologer i Italia som tok initiativet til det. De ville gjøre oss oppmerksomme på at det finnes dyrearter som er utrydningstruet, senere ble markeringen utvidet til å gjelde alle dyr.

I dag feirer vi Dyrenes dag for å bli minnet på hvor viktig det er at dyr også får ha det bra, og for å belyse dyrenes situasjon. Dyrenes dag er den 4. oktober hvert år. At en har valgt akkurat den datoen for Dyrenes dag er fordi det var den hellige Frans av Assisis bursdag. Han regnes som dyrenes helgen. i Norge har vi en grundig og omfattende dyrevelferdslov, det er ingen selvfølge i alle land.

Men selv i Norge lever svært mange dyr under dårlige forhold. Vanskjøtsel, mishandling og forsømmelse av dyr er en straffbar handling som faktisk kan gi opptil 3 års fengsel. Altfor mange saker henlagt, og straffeutmålingen er som regel svært lav blandt de sakene som kommer opp i rettsvesenet. Dette gir en uheldig framstilling av dyrs verdi og rettigheter. Noe som igjen kan føre til en holdning der folk unnlater å melde fra om vanskjøtsel/mishandling pga lavt straffenivå og henlagte saker. I de siste årene har det vært mange diskusjoner om dyrepoliti er veien å gå. Spania har sitt Seprona de la Guardia Civil, en avdeling i Guardia Civil som er spesialisert på å ta seg av forbrytelser mot miljøkriminalitet inkludert forbrytelser mot dyr. Seprona feirer faktisk 30-årsjubileum i år.

AV: TOM BJØRNØ

 

Relaterte artikler