Bruken av antibiotika

Dødelige bakterier som ikke lar seg knekke av antibiotikabehandling er en av de største helseutfordringene verden står overfor. Forskere antar at flere vil dø av resistente bakterier enn kreft i 2050 dersom utviklingen fortsetter som nå. I fjor brukte Norge om lag 43 tonn antibiotika.

Det er mennesker som står for det største inntaket, mens i underkant av 10 prosent gis til husdyr. Det er lite sammenlignet med resten av Europa. Kypros, Spania og Italia er de landene i Europa der det gis mest antibiotika til husdyr, ifølge Folkehelseinstituttet. Bekymringen er at resistente bakterier fra dyr skal spre seg til mennesker via vann, andre dyr og matvarer.  I Norge er målet at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Fokuset på antibiotikaresistens har gjort at flere har blitt skeptiske til å ta penicillin og andre typer antibiotika.

Det er en allmenn myte at et menneske kan bli resistent mot medisinen, men det er en misforståelse. Det er bakterier som kan utvikle resistens mot antibiotika. Feil og overdreven bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier, men mennesker blir ikke resistente. Vi ser jo typisk i Spania hvor enkelt det er å ty til antibiotika. Noen putter det i seg, selv med litt begynnende «vondt i halsen». 

Husk at antibiotika virker kun på sykdommer og infeksjoner som skyldes bakterier. Aldri mot virus, sånn som influensa. Det kan være fristende å ty til medisiner for at forkjølelsen skal gå fortere over, men antibiotika vil ikke ha noen effekt dersom den skyldes virus.

Vi skal ikke bidra til økt drikkepress, men tesen om at alkohol ødelegger virkningen av antibiotika, er feil. De aller fleste typer antibiotika kan kombineres med noen glass vin eller øl. Du ødelegger ikke effekten av medisinen. Et glass vin er i seg selv ikke skadelig for effekten av antibiotika, men et for stort væskeinntak kan påvirke hvordan antibiotika tas opp fra tarm og omsettes i kroppen, ifølge  Folkehelseinstituttet. Det er det kun én type antibiotika, Flagyl, som ikke skal kombineres med alkohol. Da kan du få kraftige bivirkninger. Oppfordringen er, uansett antibiotika eller ei, å være forsiktig med å drikke alkohol når du ikke er i form. Det kan føre til at du overser symptomer på forverring av sykdommen.

AV: TOM BJØRNØ

 

Relaterte artikler