Theresa Mays politiske fange

Tommy Robinsen (eg. Stephen Christopher Yaxley-Lennon)er en britisk politisk aktivist som har engasjert seg sterkt for å få myndighetene til å ta ansvar i de såkalte «grooming-sakene», der hundrevis av unge jenter er voldtatt og seksuelt utnyttet.  Overgriperne er nesten unntak, såkalte «nye landsmenn».  Myndighene, inkludert politiet, har i mange år lukket øynene for de forbrytelser som har funnet sted. Tommy Robinson kritiserer myndighetene, derfor oppfattes han som en fiende av staten. Nylig ble han arrestert utenfor en rettsbygning i Leeds, der rettsaken mot 29 overgripere fant sted. Dette  har satt sinnene i kok i flere land. Alt han gjorde seg skyldig i var å oppholde seg utenfor et rettslokale, filme, kommentere og direktesende dette på Facebook. Han formidlet ikke noe annet enn hva som tidligere var offentlig kjent. Flere av de tiltalte var allerede identifisert i media. Like fullt ble han arrestert for å ha utvist såkalt «forakt for retten». Han fikk en ekspressdom på ikke mindre enn 13 måneders ubetinget fengsel for å rapportere om en rettssak, der flere tiltalte personer med innvandrerbakgrunn står anklaget for forferdelige overgrep mot et stort antall jenter gjennom en årrekke. Dette er for mange dypt urimelig og urovekkende.

Vel så oppsiktsvekkende var det at dommeren nedla forbud mot at pressen kunne omtale dommen. Dette ble først opphevet etter press både fra et knippe tradisjonelle medier og den massive omtalen saken fikk gjennom sosiale medier.  Bakgrunnen for arrestasjonen er fremdeles noe uklar, men inntrykket er at Tommy Robinson ble arrestert for å ha utvist «forakt for retten», selv om han altså er reporter i Rebel Media og filmet på gaten utenfor rettslokalet.  I Leeds var politiet  meget kjapt på pletten. Ja, så kjappe var de at Rod Liddle skrev i The Spectator at det ville vært flott om West Yorkshire Police hadde reagert med samme styrke og entusiasme da de først ble fortalt om de forferdelige sex-overgrepene som foregikk i lokalsamfunnet. Rod Liddle lurte på om Tommy Robinson ble arrestert for å være Tommy Robinson. Og spørsmålet har et enkelt svar.  Selvsagt ble  Tommy Robinson  arrestert for å være nettopp Tommy Robinson. De fleste britiske aviser har, trolig etter press fra myndighetene, fjernet innlegg om arrestasjonen og Tommy Robinson selv var allerede utestengt fra Twitter på livstid. Han er forøvrig fremdeles å finne på Facebook. Det pågår for tiden underskriftskampanjer til støtte for ham, der flere hundre tusen har skrevet under.

Omfanget av «street grooming»  i Storbritannia er nesten for utrolig til å være sant. Tusenvis av jenter og unge kvinner har blitt utnyttet og voldtatt i Rotherham, Rochdale, Peterborough, Newcastle, Oxford, Bristol, Telford, Newcastle og mange andre byer over lang tid, og den har ikke blitt stoppet.  Mennene tilbød «vennskap» og tilbød de   unge jentene, helt ned i 11-årsalderen,  alkohol og narkotika, og oppnådde tilliten til sine ofre før de begynte å utnytte dem seksuelt. Ofre har beskrevet hvordan de ble gjort bevistløse av narkotika og våknet for å finne seg selv avkledd, etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra flere lovovertredere. Ofrene, som  for det meste var unge tenåringer, ble valgt fordi de var sårbare og at det syntes mindre sannsynlige at de ville både klage til myndighetene og bli trodd på det de klaget på. Detaljer om voldtektene er betegnet som grufulle. Denne oppførselen ble ignorert av alle, inkludert myndigheter og politi inntil Tommy Robinson begynte en kampanje for å vekke oppmerksomheten rundt misbruket.

Myndighetene forsøker fortsatt å hysje ned hele problemet. Hvorfor? Jo, åpenbart fordi mer enn 90%  av overgriperne er muslimske. Dette faktum er så skremmende for de liberale elitene, at Tommy Robinson ble utestengt fra Twitter bare for å si sannheten.  Ingen vil snakke om «elefanten i rommet».  Istedet tar man «the piano player».  Sett opp i mot at britiske myndigheter i en årrekke var unnfalne overfor de groteske overgrepssakene, bidrar ikke reaksjonen mot Robinson til å løfte myndighetenes legitimitet.  Tvert om.  Dette vil trolig av mange oppfattes som nok et forsøk på å dekke over, og ikke snakke om problemene og ikke ta folks bekymringer på alvor. Tommy Robinson har vært veldig modig, og  til tross for en rekke trusler om å bli tatt av dage, har han aldri gitt seg.  Dette til tross for at  politiet og domstolene blir brukt mot ham i et forgjeves forsøk på å få ham til å holde kjeft. Uansett hvordan man snur og vender på det er Tommy Robinson å betrakte som en politisk fange. Det er levner liten ære til statsminister Theresa May og Tories. Hva skjer med det gamle og stolte Storbritannia?

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler