Punktum for skandalen omkring Noos?

Høyesterett har dømt Iñaki Urdangarin til fem år og 10 måneder i fengsel.  Høyesterett gir  en liten reduksjon av straffen i forhold til dommen han fikk i Audiencia of Palma, som var seks år og tre måneder. Staten anket dommen derfra og ba Høyesterett øke straffen til 10 års fengsel.

Urdangarín blir i domspremissene funnet skyldig i å ha utnyttet «den privilegerte posisjonen han hadde som følge av hans ekteskap med en datter (prinsesse Christina) til den gang  Spanias statsoverhode kong Juan Carlos «for at den baleariske regjeringen skulle inngå kontrakt med Nóos-instituttet, som han kontrollerte».

Straffereduksjonen på fem måneder blir grunngitt med at retten avviser anklagen om en dokumentarforfalskning som Audiencia mente var bevist. Han er således dømt for  underslag (to år og tre måneder), bedrageri av offentlig forvaltning (sju måneder), utilbørlig misbruk av innflytelse  (ett år) og to skatte lovbrudd (ett år i fengsel for hver enkelt).

Høyesterett ratifiserer ansvaret for Cristina de Borbon å hatt økonomisk nytte av ektemannens underslag og bedrageri, men hun blir kun felt for skattemessige lovbrudd og blir dømt til å betale til Staten  136.950 euro. Urdangaríns partner i Noos,  Diego Torres, har også fått sin dom redusert av Høyesterett.  Dommen på åtte og et halvt år er redusert til fem år og åtte måneder i fengsel for underslag, økonomisk utroskap og bedrageri.   Torres frifinnes for utilbørlig påvirkning, hvitvasking og forfalskning.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler