Oljeprisen truer spansk oppgang

Finansdepartementet har kommet med analyser over hva en videre økning av oljeprisen vil betyr for opphentingen av spansk økonomi i tiden framover.  I stabilitetsprogrammet, referert til Brussel, kvantifiseres det at en økning i oljeprisen opp til 75 dollar pr fat alene kunne redusere BNP  med 0,7 prosent og 0,8 prosent av sysselsettingen bare i år, det vil si: ca 150 000 færre arbeidsplasser.

Problemet er at nordsjøoljen allerede har passert 73 dollar og ikke i 67,7 som er grunnlaget for analysen fra regjeringen. Akkumulert mellom 2018 og 2021 og så lenge oljen stabiliserer seg rundt 82 dollar, kan økonomien miste 3,8 prosentpoeng av BNP og ca 550 000 arbeidsplasser. Men departementet ledet av Román Escolano forklarer at hvis dette skulle bli tilfelle, ville det bli kompensert med en styrkelse av eurokursen og en større dynamikk i ekstern etterspørsel. Det er normalt  at når oljen stiger, synker dollarkursen, og siden oljeprisen regnes i dollar, vil valutakursene kompensere for noe av prisøkningene.

Videre øker råvarenes økning alltid etterspørselen fra produsentlandene, og oppmuntrer til spansk eksport. Analysen anslår også hvor mye   en økning på 1,25 prosentpoeng i styringsrentene vil bety, selv om den anser det som «usannsynlig» på grunn av ECBs intensjon om å gjøre en «gradvis og ordentlig» normalisering av pengepolitikken. En slik økning kan forringe dette årets BNP med opptil 0,8 prosentpoeng og opptil  0,3 prosentpoeng på sysselsettingsgraden, det vil si om lag 50 000 jobber mindre. I tråd med forventningene som markedet forvalter nå, regner regjeringen med at Euribor ikke kommer tilbake til positive nivåer før 2020, og videre i 2021 til 0,7%. Renter på 10-årig offentlig gjeld vil sakte komme seg til 2,6% i 2021.

I følge analysen vil økonomien øke 0,3 poeng mindre i 2018 og 0,1 poeng mindre i 2019 enn tidligere antatt. Dette skyldes en pakke med tiltak som blant annet omfatter en forbedring av lønn til offentlige ansatte på 2.691 milliarder og en inflasjonsrelatert pensjonsoppdatering som vil koste 2,631 milliarder i følge tall sendt til EU-kommisjonen. Og et skattefradrag som vil stige til 835 millioner i år og 1.373 som kommer til å bli gjennomført gjennom året. Ifølge eksperter som er konsultert, vil disse tingene stille spørsmål om Spania vil være i stand til å  innfri EUs underskuddsmål. Den spanske nasjonalbanken mener at underskuddet i år kommer til å ende på  2,5% uten  hensyn til budsjettet, et budsjett som øker kostnadene og reduserer skattene. Men som regjeringen håper, vil  gi en fornyet kraft til ny aktivitet. 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler