Jo flere mennesker, jo færre dyr

Uansett hvor mennesker øker sin tilstedeværelse, er det dyrene som får svi. Det gjelder de fleste av artene, men aller mest de som har utgjort en potensiell trussel for ressursene,  de har i mange tilfelle blitt utryddet. En nylig offentliggjort  undersøkelse viser at menneskelig ekspansjon over hele verden samsvarer med en reduksjon i bestanden av pattedyr.  Og fenomenet gjelder ikke kun i moderne tid, det har skjedd siden de første menneskene forlot Afrika. Flere andre studier har vist at biologisk mangfold er i retrett overalt. Utryddelsesraten av arter fra de siste århundrene er opptil 100 ganger høyere enn den naturlige hastigheten. Årsakene er mange, men de fleste står menneskene bak: Konvertering av naturområder til jordbruksland, urbanisering, jakt, habitatødeleggelser, etc. Men risikoen for å dø ut, er ikke den samme for alle dyr.

«Jo større et dyr er, jo mer sannsynlig er det at det dør ut,» sier biolog Felisa Smith fra University of New Mexico (USA).   Gjennomsnittlig vekt av pattedyr for 125.000 år siden var 69 kg, men det fantes dyr på 10 000 kg. Sammen med en gruppe av kolleger fra flere universiteter i USA, har Smith samlet data  fra fossiler, på kroppsmasse, geografisk fordeling og form på mer enn 3300 arter av pattedyr, mange av dem er allerede  utdødd. Arbeidet, publisert i tidsskriftet «Science», viser at fossiler etter for rundt 125.000 år siden stadig har blitt  mindre.

Analyserer man dataene fra kontinenter, viser studien sammenhengen mellom den menneskelige ekspansjonen, først i Afrika og deretter ut av den til andre kontinenter.  Selv om fakta rundt folkevandringen fra det afrikanske kontinentet   fortsatt er uklart, er forskere  mer eller mindre enige om noen områder: Fra for mellom 80.000 og 60.000 siden år siden, var  både Afrika og Eurasia bebodd av mennesker. For rundt 50 000 år siden kom de til Australia, og mye senere, for mindre enn 20 000 år siden, dro de til Amerika. Slik kan man følge reduksjonene i antall store pattedyr parallelt med utbredelsen av menneskeheten. Når man ser befolkningseksplosjonen idag, ser det ikke lovende ut for framtidens dyreliv.

 

AV: Tom Bjørnø

Relaterte artikler