REUMA-SOL

Mangler institusjonen Reuma Sol evnen til å fornye seg?

Den lokale norske pressen her nede har vært flinke til å presentere de forskjellige nye daglige ledere og deres ambisjoner for stedet, etter hvert som de trer inn i sin nye stilling. Menformegsåserdetuttilat de alle har manglet evnen til å gjennomføre dem for intet nytt har skjedd slik jeg opplever det…

I mer en 20 år har jeg arbeidet som behandler (GP.NM) her i distriktet og det har i denne perioden vært 3 forskjellige daglige ledere ved senteret. Og i mer en 12 år har jeg vert nærmeste nabo, så for meg har det vært naturlig å anbefale institusjonen for en del av mine pasienter til. Og jeg har da selvfølgelig fått diverse tilbakemeldinger, og de har ikke alltid vært fordelaktive for institusjonen uten at jeg her vil gi utrykk for hva de forskjellige begrunnelsene var. Jeg vil gi den siste nye Direktøren Dorothy Huskisson Hansen en reell sjanse til selv å finne ut av ”Hvor skoen trykker” og så gjøre noe med det. I pressen peker hun selv på noen av problemene som det må gjøres noe med, slik som oppussing og renovasjon samt markedsføring etc. og det er jo viktige områder som man å ta hensyn til.

Men man må aldri glemme er at det er beboerne/pasientene/ kundenes egne opplevelser som teller!

-Da jeg selv var der i dag for å be om en brosjyre som jeg hadde lovet en tidligere pasient fra Norge, informasjon som fortalte om stedets forskjellige tilbud, fikk jeg beskjed om at det hadde de ikke men at de ”jobbet med saken” Jeg fikk utlevert et tosidig A4 ark ”Velkommen til Helseavdeling” Noe jeg ikke ble særlig imponert over, og som manglet viktig info om de siste offentlige regler som gjelder for nordmenn, men også info om resten av hva Reuma Sol måtte ha å tilby.

– Jeg krysser fingrene og ønsker den nye Direktøren lykke til.

TEKST: HEINZ W. MULLER.

Relaterte artikler