Statsgjelden øker

Den offentlige gjelden i Spania økte med 8,2% i juli sammenlignet med samme måned året før, som en konsekvens av  økte utgifter fra koronaviruskrisen. Denne økningen ser ut til å bli nesten 100 milliarder euro mer dette  året, ifølge data publisert  av den spanske nasjonalbanken.  Bare i juli måned økte den med € 1 307 millioner, 0,1% mer enn tallet for juni, og derfor nådde den nok en gang en ny rekord på over € 1,29 billioner, og derfor forblir den offentlige gjelden over 100% av BNP (nærmere 104%), et tall som allerede ble overskredet i mai.  Ifølge nasjonalbankens estimater, i det mest moderate scenariet med fall i den økonomiske aktiviteten, vil statsgjeldsgraden øke til rundt 116,8% av BNP i år, mens den i det mest ugunstige scenariet kan nå 120,6% av BNP.  Offentlig gjeld avsluttet 2019 på € 1,18 billioner, tilsvarende 95,5% av BNP, under myndighetens mål på 95,9%. For 2020 satte regjeringen et mål om å redusere den til 94,65% av BNP, som imidlertid er oppdatert til 115,5% av BNP som et resultat av Covid-19-krisen.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler