Tommel ned fra Brussel

Budsjettforslaget som Spania har sendt Brussel har ikke klart å overbevise EU, som mener  forslaget øker risikoen for at Spania ikke å klarer EUs budsjettmål, noe som vil kunne tvinge Madrid til å gjøre store strukturelle tilpasninger i 2020, i følge El Pais.

Dokumentet forventer også at Spania ikke klarer å oppfylle sine offentlige gjeldsreduksjonsmål. EU er spesielt opptatt av den planlagte økningen i utgifter, og en utilstrekkelig innsats for å gjøre strukturelle tilpasninger. Kommisjonen mener heller ikke at Spania vil klare å møte sitt mål om å redusere den høye offentlige gjelden, som for tiden er rundt 97% av BNP.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler