Villsvin kan bli en plage

Villsvin er utbredt i Spania.  Mange steder kan de regelmessig ses i nærheten av bebyggelse, veier, industri- og forretningsområder.   Villsvin er normalt ikke å regne som et aggressivt dyr. Tvert imot er den sky, og vanligvis svært tilbakeholden overfor mennesker. Men   føler den seg truet, stiller det seg annerledes.  Skulle man være så uheldig å komme mellom en beskyttende villsvin-mor og hennes ungeflokk, er det smartest å trekke seg rolig tilbake. Problemer oppstår når de blir for mange. Uten regulering formerer de seg raskt og en populasjon kan mangedoble seg på få år. De får som oftest 6-8 unger, men opptil 10 er heller ikke uvanlig. Som eksempel på villsvinets forplantningsevne og tilpasningsdyktighet trenger vi ikke se lenger enn til  Sverige. Landet hadde 500 villsvin i 1987. Så vedtok smarte politikere i Riksdagen at fra 1988 skulle villsvinet  være en del av den svenske faunaen. I dag skyter de 100.000  villsvin i året.

Nå kommer flere og flere over grensen til Norge.  I dag er det ca. 1000 villsvin i Norge, først og fremst i Østfold. Det er plass til og habitater i Norge som egner seg for opptil 220.000 dyr.  Vi kan regne med at populasjonen dobler seg hvert tredje år. Hvis vi tar hensyn til topografi og naturlige hindringer for spredning, er det imidlertid mer realistisk å anslå at populasjonen er på omlag 40 000 til 100.000 dyr  om 12 – 15 år.   Det gir stor sannsynlighet for direkte smitte fra villsvin til gris som holdes utendørs, gitt at sykdommer som afrikansk svinepest kommer til Norge fra Sverige. «Vår store redsel er at villsvin skal bringe med seg dødelig afrikansk svinepest, som det ikke finnes vaksine mot, og andre smittsomme sykdommer som den norske tamsvinbestanden er fri for», sier overveterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin til ABC Nyheter.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler