Første lønnsøkning på ni år

 

Spanske fagforeninger har inngått en avtale med regjeringen om å øke lønnene til offentlige tjenestemenn for første gang siden 2009 etter at den økonomisk krisen utløste drastiske sparetiltak. Avtalen gir rom for en økning på fra 6,1 til 8,8 prosent over tre år, avhengig av veksten i den spanske økonomien i løpet av denne perioden, ifølge en uttalelse publisert av CCOO, en av landets største fagforeninger. I fjor foreslo regjeringen en økning på 1 prosent, men dette ble avvist av fagforeninger som utilstrekkelig. Økningen betyr at folk i sivil tjeneste vil gjenopprette noe av sin tapte kjøpekraft ettersom de mistet mellom 11 og 23 prosent av sin kjøpekraft under krisen, de hardest rammede arbeidet i helsesektoren. Det var 2,5 millioner tjenestemenn i Spania i 2016, sammenlignet med 2,7 millioner i begynnelsen av 2010, ifølge offsielle data. I 2017 økte minimumslønnen med åtte prosent, den sterkeste økningen på 30 år og med nye re prosent i år, med sikte på å nå 992 euro i 2020. Spania, euroområdets fjerde største økonomi, så BNP stige 3,1 prosent i 2017, det tredje året i trenden med vekst på over 3 prosent. Men landet har en fortsatt høy helsearbeidsløshet på 16,5 prosent, nest høyest i EU etter Hellas.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler