En svak krone

En amerikansk dollar var nylig helt oppe i 8,55 norske kroner og så svak har ikke NOK vært mot dollar på over et år. Også euro er dyrere enn på flere måneder. Siden nyttår har kronekursen svekket seg med 4 prosent mot den amerikanske dollaren, mens oljeprisen har styrket seg med 13 prosent. Oslo Børs har steget med over 11 prosent, mens amerikanske S&P 500  har vokst med 6 prosent.  Lavere arbeidsledighet og økende inflasjon skal også normalt styrke kronen. Lav arbeidsledighet bidrar til økt kjøpekraft og etterspørsel, noe som presser konsumprisene opp, noe som igjen taler for at Norges Bank skal sette opp styringsrenten, som igjen øker avkastningen på norske kroner. Derfor er det mot alle naturlover at kronen er så svak.

Den pågående handelskrigen mellom USA og Kina har gitt økt risikoaversjon og styrket dollar, ettersom markedet mener at USA relativt sett vil klare seg best dersom en global handelskrig bryter ut.   Den finansielle uroen i Tyrkia har også gitt markedet en støkk og smittet over på andre mindre likvide valuter, som den norske kronen. En viktigere årsak til at kronen er så svak kan ha sammenheng med at internasjonale investorer ofte ser på Norge og Sverige som det samme  og at Norge har blitt dratt med i dragsuget av den historisk svake svenske kronen. Den svenske kronen sliter fordi investorene frykter politisk kaos med et stort SD på vippen. Alt tyder på at vi har en underpriset krone, men det kan bli enda verre før det blir bedre.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler