Pause i aksjemarkedet?

Hovedindeksen på Oslo børs har steget 6 prosent siden nyttår. I samme periode har oljeprisen steget med 12 prosent og norske kroner har holdt seg stabilt lav mot  dollar og euro til glede for eksportindustrien.  At det har vært positiv korrelasjon mellom oljeprisen og Oslo Børs er det liten tvil om. Enkelte geopolitiske forhold taler for videre oppgang i oljeprisen fremover. 12. mai skal atomavtalen mellom USA og Iran fornyes. I tillegg er det parlamentarisk valg i Irak samme dag. Oljeprisen vil sannsynligvis øke dersom noe går galt. Videre er det valg i Venezuela 20. mai som også kan påvirke oljeprisen.

Kjerneinflasjonen i Norge faller ifølge Norges Bank til rundt 1 prosent og den varslede inflasjonsoppgangen utsettes med et år. Dette bidrar til at Norges Bank får mindre fleksibilitet til å sette opp renten. Spesielt hvis de har ambisjoner om å skape tillit til det nye inflasjonsmålet på 2 prosent. Når renteforventningene går ned, slår det som regel negativt ut for kroneverdien. dvs at kronejursen forblir lav.  På den andre siden har boligmarkedet i Norge tilsynelatende snudd og fortalte at april ble fjerde måned på rad med oppgang. Dette krever mer kreditt taler for en renteoppgang.

Utenfor Norge vil den europeiske sentralbanken ECB begynne å avvikle pengetrykkingen og  den amerikanske sentralbanken reduserer pengemengden. Dette styrker euro og dollar og  vil medføre en negativ samlet pengetrykking fra de to sentralbankene fra og med juli, noe som vil gå utover likviditeten i markedet. For aksjemarkedet er dårligere likviditet bad news i tillegg til at rentene peker oppover, noe som alltid betyr at investorene søker seg bort fra aksjer og inn i rentepapirer.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler